TVET Vietnam

Kỳ thi tốt nghiệp định hướng theo tiêu chuẩn Đức được chuẩn bị bởi các giám khảo của LILAMA 2 và doanh nghiệp đối tác

Vào ngày 28 tháng 6 năm 2019, hai ban hỗ trợ kỳ thi cho nghề Cơ điện tử và Điện tử Công nghiệp đã được thành lập với thành phần là các thành viên của trường LILAMA 2 và các công ty đối tác Thuận Hải, Sáng Tạo và Martech Boiler. Các nhóm hỗ trợ kỳ thi chịu trách nhiệm xây dựng nội dung của các kỳ thi tốt nghiệp, tổ chức thực hiện cũng như giám sát và đánh giá kết quả thi của các thí sinh.

Ông Lê Quang Trung, Phó Hiệu trưởng trường LILAMA2 giải thích: “LILAMA 2 đang thực hiện mô hình đào tạo phối hợp. Các doanh nghiệp đối tác đã tham gia tích cực vào việc phát triển tiêu chuẩn nghề và chương trình đào tạo cho các nghề Cắt gọt Kim loại – CNC, Cơ khí xây dựng, Cơ điện tử và Điện tử công nghiệp cũng như thực hiện các giai đoạn đào tạo tại doanh nghiệp. Ở giai đoạn cuối cùng, các doanh nghiệp đối tác trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển và thực hiện kỳ thi tốt nghiệp cho bốn lớp thí điểm.”

Quá trình này dựa theo các yếu tố chính trong hệ thống thi cử tại Đức và được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện tại Việt Nam. “Kỳ thi sẽ phản ánh đúng kiến thức và kỹ năng nghề cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ và công việc được đưa ra bởi doanh nghiệp theo như các bộ tiêu chuẩn nghề đã được xây dựng. Bên cạnh đó, đại diện của các công ty đối tác sẽ là thành viên của ban hỗ trợ nhằm xác minh lại rằng các sinh viên tốt nghiệp có thể đáp ứng đúng theo yêu cầu của doanh nghiệp.”, Cô Lisa-Marie Kreibich – Trưởng Hợp phần 2 “Hỗ trợ Trung tâm Xuất sắc” – nhấn mạnh.

Trong suốt buổi họp, đại biểu từ các doanh nghiệp và trường LILAMA 2 đã cho thấy động lực để trở thành thành viên tích cực của ban hỗ trợ kỳ thi và đồng ý với nhau về dự thảo quy chế thực hiện. Tiếp theo đó, họ sẽ tiếp tục xây dựng phát triển các kỳ thi tốt nghiệp. Ngoài ra, một khóa đào tạo 80 giờ sẽ được thực hiện dành cho các thành viên của ban hỗ trợ. Trong khóa đào tạo chuyên sâu này, các giám khảo tiềm năng sẽ được đào tạo bởi một chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm trong việc phát triển, thực hiện và đánh giá kết quả của các thí sinh trong kỳ thi. Sau đó, các giám khảo sẽ tổ chức và tiến hành kỳ thi tốt nghiệp theo sự huấn luyện của chuyên gia quốc tế để xác nhận việc thực hiện đúng quy trình và đánh giá chính xác kết quả của các lớp thí điểm.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ lĩnh vực hoạt động “Hỗ trợ Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề”, là một hợp phần của Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), được thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam (MoLISA).

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook