TVET Vietnam

Khoá tập huấn Kỹ năng giảng dạy hoà nhập: cách điều chỉnh chương trình, bài giảng và đánh giá theo nhu cầu đa dạng của người học

Với mục tiêu giúp các GV giáo dục nghề nghiệp hiểu về giáo dục hoà nhập từ đó có thể thiết kế thực hiện các chương trình và đánh giá người học, trong hai tháng 10 và 11 vừa qua, 2 khóa tập huấn về “Kĩ năng giảng dạy hoà nhập: cách điều chỉnh chương trình, bài giảng và đánh giá theo nhu cầu đa dạng của người học” đã được dự án “Đổi mới Đào tạo nghề ở Viêt Nam II” tổ chức. Khoá tập huấn diễn ra kéo dài từ cuối tháng 10 đến 18 tháng 11 năm 2021 đã diễn ra rất sôi nổi với sự nhiệt tình hướng dẫn của 02 giảng viên và sự tích cực học tập của 50 giáo viên cốt cán đến từ 11 cơ sở đào tạo nghề là đối tác của chương trình và 13 cơ sở đào tạo nghề khác có làm việc với người khuyết tật.

Khoá học online với 8 chủ đề và rất nhiều bài tập thực hành đã giúp cho các GV hiểu về các khái niệm có liên quan tới người khuyết tật, ý nghĩa và lợi ích của giáo dục hoà nhập trong môi trường giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, khoá tập huấn cung cấp các kỹ năng cho đội ngũ GV cốt cán về thiết kế kế hoạch dạy học, thực hiện các phương pháp dạy học hoà nhập như lấy người học làm trung tâm, thiết kế dạy học phổ quát, dạy học phân hoá, và đánh giá người học theo nhu cầu và khả năng. Bên cạnh đó, GV cốt cán còn được trao đổi về các kĩ thuật dạy học cơ bản, dễ ứng dụng và điều chỉnh cho các nhóm người học gặp nhiều khó khăn như người khiếm thính, người khiếm thị, người có khó khăn trong việc học hoặc bị rối loạn về hành vi hoặc cảm xúc…Ngoài ra, Khoá học cũng tiếp thêm cho các GV giáo dục nghề nghiệp những góc nhìn tích cực về người khuyết tật và những động lực để triển khai hiệu quả công tác giáo dục hòa nhập.

Khoá học được đánh giá cao bởi các học viên là các GV cốt cán bởi các GV này thực sự mong muốn có thêm những tập huấn về giáo dục nghề nghiệp hòa nhập như khoá tập huấn lần này, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp và đảm bảo sự công bằng trong xã hội cho người khuyết tật. Hoạt động này được diễn ra trong khuôn khổ của chương trình “Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam”, tài trợ bởi Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên Bang Đức (BMZ), do tổ chức Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) phối hợp thực hiện cùng với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp – Bộ Lao động, thương binh và xã hội.

Share on print
Share on email
Share on facebook