TVET Vietnam

Khóa tập huấn bổ sung “Cắt gọt kim loại truyền thống: Tiện và Phay” cho giáo viên dạy nghề thuộc lĩnh vực Cắt gọt kim loại

Trong khuôn khổ “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” – hợp tác với tổ chức GIZ, khóa tập huấn bổ sung “Cắt gọt kim loại truyền thống: Tiện và Phay” đã được tổ chức từ ngày 2 -20/4/2012. Tổng cục dạy nghề và Trường Đại học SPKT Hưng Yên đã cùng phối hợp để tổ chức và triển khai khóa học này. Chương trình tập huấn 3 tuần nhằm mục đích củng cố và tăng cường năng lực thực hành cho một số giáo viên/hướng dẫn viên nhằm giúp họ có đầy đủ năng lực để tham gia hiệu quả vào các hoạt động đào tạo tiếp theo trong lĩnh vực Cắt gọt kim loại/CNC thuộc cấu phần “Chương trình đào tạo nghề 2008”.

Chuyên gia đào tạo và trợ giảng của Trường ĐHSPKT Hưng Yên cùng với sự hỗ trợ của một chuyên gia Đức đã thực hiện đào tạo cho 11 giáo viên/hướng dẫn viên đến từ 5 trường đối tác của dự án. Trong khóa học này, các giáo viên/hướng dẫn viên đã có cơ hội để thực hành kỹ càng hơn trên máy về các sản phẩm cắt gọt kim loại với thông số kỹ thuật rất sát với các tiêu chuẩn công nghiệp nghề nghiệp của Đức. Các yêu cầu thực hiện tổng thể cũng phức tạp hơn và yêu cầu cao hơn để phù hợp với yêu cầu của quy trình công việc và thời gian. Những nội dung chung về an toàn lao động, kỷ luật lao động và làm việc nhóm cũng được lồng ghép đầu đủ vào các hoạt động thực hành.

Kết thúc khóa học, phần lớn các giáo viên/hướng dẫn viên tham gia khóa học đã đạt yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng. Rất nhiều loại sản phẩm tiện và phay đã được các học viên hoàn thành đạt yêu cầu về chất lượng. Các giáo viên/hướng dẫn viễn có kỷ luật lao động và tinh thần làm việc nhóm tốt hơn. Báo cáo của chuyên gia đào tạo trong nước và chuyên gia Đức đã nhấn mạnh là các học viên đã có nhiều tiến bộ về năng lực kỹ thuật so với khóa học trước. Mục tiêu của khóa học đã đạt được và gần như tất cả các học viên đã có đủ năng lực để tham gia vào các mô đun đào tạo về cắt gọt kim loại/CNC tiếp theo. Khóa học này giúp các học viên nhận thức rất rõ ý nghĩa của việc “Thực hành tạo thành kỹ năng”.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook