TVET Vietnam

Khóa giới thiệu ban đầu và đánh giá năng lực Giáo viên dạy nghề Cơ điện tử

Trong khuôn khổ Lĩnh vực hoạt động “Trung tâm Đào tạo nghề Chất lượng Quốc tế – Lilama2” thuộc “Chương trình Hợp tác Việt – Đức về Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”, từ ngày 21 đến 23 tháng 5 năm 2015, khóa giới thiệu ban đầu và đánh giá năng lực Giáo viên dạy nghề Cơ điện tử đã được tổ chức tại Trường Cao đẳng nghề Lilama2. Khóa đánh giá lần này được thực hiện bởi chuyên gia đào tạo giàu kinh nghiệm và với sự hỗ trợ bởi 2 giáo viên nhân rộng của Trường CĐN Lilama2. Tham gia khóa đánh giá là 10 giáo viên của trường CĐN Lilama2. Trước khi tiến hành đánh giá năng lực, những người tham dự được giới thiệu cơ bản về Cơ điện tử, phương pháp tổ chức công việc, tiêu chuẩn lắp đặt trong công nghiệp, các yêu cầu về đảm bảo sức khỏe và an toàn. Ngoài ra các giáo viên còn được hướng dẫn về các tiêu chí đánh giá năng lực của Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (IHK).

Trong quá trình đánh giá năng lực Cơ điện tử thông qua thực hiện Dự án/ nhiệm vụ “Điều khiển máy nghiền kiểu búa”, các học viên đã phải tự lập quy trình làm việc theo yêu cầu và chuẩn bị các trang thiết bị cũng như vật tư tiêu hao cần thiết. Sau đó, họ phải thực hiện các nhiệm vụ chính được đề cập dưới đây một cách độc lập, và kết thúc nhiệm vụ của họ bằng việc tự đánh giá kết quả thực hiện:

  • Thiết kế và lắp đặt mạch điện điều khiển

  • Thiết kế và lắp đặt mạch nguồn

  • Thiết kế và lắp đặt hệ thống truyền động

  • Kết nối mạch điện điều khiển với mạch nguồn, hệ thống truyền động và các cơ cấu chấp hành

  • Vận hành và xử lý lỗi Hệ thống điều khiển máy nghiền kiểu búa

  • Đo và kiểm tra các tham số kỹ thuật của hệ thống

  • Tống hợp kết quả và báo cáo

Kết quả đánh giá đã cung cấp đầu vào cần thiết để thiết kế hợp lý Chương trình đào tạo nâng cao cho giáo viên trong khuôn khổ Hợp tác kỹ thuật đang triển khai đối với Lĩnh vực hoạt động “Trung tâm Đào tạo nghề Chất lượng Quốc tế – Lilama2”. Các giáo viên được đào tạo sẽ áp dụng và nhân rộng các kiến thức và kỹ năng đạt được về Cơ điện tử tại cơ sở đào tạo nghề của họ.

Một số hình ảnh về khóa đánh giá:

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook