TVET Vietnam

Khoá đào tạo và đánh giá năng lực giáo viên dạy nghề về Cắt gọt kim loại/ CNC

Trong khuôn khổ Hợp tác Việt – Đức và Lĩnh vực hoạt động “Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề” thuộc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam, khoá đào tạo cơ bản và đánh giá năng lực về Cắt gọt kim loại truyền thống và CNC đã được tổ chức từ ngày 9 đến17 tháng 5 năm 2015. Tham gia khoá học gồm có 12 giáo viên đến từ trường Cao đẳng nghề LILAMA2. Lĩnh vực hoạt động này nằm trong tổng thế Chương trình đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam, tập trung xây dựng và hỗ trợ đào tạo một số nghề công nghiêp đạt tiêu chuẩn Đức, đó là: Cắt gọt kim loại/CNC, Cơ khí công nghiệp, Điện tử công nghiệp và Cơ điện tử.

Mục tiêu tổng thể của hoạt động đào tạo và đào tạo nâng cao cho giáo viên nhằm trang bị cho giáo viên Trường CĐN LILAMA 2 năng lực chuyên môn đối với các lĩnh vực nghề trên. Đó cũng là tiền đề và nền móng xây dựng một Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề nhằm cung cấp các khoá đào tạo nghề đạt tiêu chuẩn quốc tế tại trường LILAMA 2.

Khoá đào tạo được tổ chức tại hai địa điểm khác nhau. Phần lý thuyết được thực hiện tại trường LILAMA2 và phần thực hành được thực hiện tại Trung tâm Việt – Đức, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hồ Chí Minh, nơi mà nhà xưởng và máy móc đều được tổ chức và lắp đặt theo tiêu chuẩn công nghiệp CHLB Đức.

Khoá đào tạo và đánh giá năng lực về Cắt gọt kim loại truyền thống/CNC do một chuyên gia ngắn hạn Đức có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn Cắt gọt kim loại/CNC đảm nhận. Khoá đào tạo bao gồm chế tạo các chi tiết đơn giản và bán phức tạp bằng máy tiện và phay truyền thống. Bên cạnh nội dung đào tạo thực hành, chuyên gia Đức còn hướng dẫn lập kế hoạch vận hành, đánh giá định kỳ sản phẩm cũng như qui trình chế tạo (bằng máy công cụ truyền thống và CNC) nhằm đảm bảo chất lượng.

Ngoài những mục tiêu chính về thực hành vận hành máy công cụ truyền thống, phần kiểm tra kiến thức và đánh giá kỹ năng thực hành cuối khoá cũng được thiết kế theo tiêu chuẩn Đức do Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (IHK) ban hành qui định những năng lực cần thiết của học viên trong lĩnh vực Cắt gọt kim loại/CNC. Kết quả thi và đánh giá cũng như kết quả quan sát thái độ trong quá trình học tập cũng là cơ sở để thiết kế chương trình đào tạo nâng cao tiếp theo cho giáo viên của trường LILAMA 2.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook