TVET Vietnam

Khóa đào tạo nâng cao về Lắp đặt và Vận hành các trạm Cơ điện tử

ĐH SPKT Hưng Yên, 13 – 24/5/2013

Từ ngày 13 đến 24 tháng 5 năm 2013, tổ chức GIZ phối hợp với Tổng cục Dạy nghề tổ chức khóa đào tạo “Lắp đặt và Vận hành các trạm Cơ điện tử” nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và sư phạm nghề về lĩnh vực này cho đội ngũ giáo viên dạy nghề các Trường đối tác thuộc chương trình “Đào tạo nghề 2008”. Đây là Khóa đào tạo nâng cao định hướng thực hành về các trạm Cơ điện tử trên cơ sở các ứng dụng trong công nghiệp.

Tham gia khóa đào tạo là 11 giáo viên Cơ điện tử và Điện – Điện tử Công nghiệp đến từ các Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận, Long An, An Giang và LiLAMA2. Khóa đào tạo này cũng là cơ hội để các giáo viên trao đổi kinh nghiệm cũng như ý tưởng chuyên môn liên quan tới nội dung được đào tạo.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook