TVET Vietnam

Khóa đào tạo nâng cao cho giảng viên VCMI về “Sử dụng thiết bị công nghệ cơ khí”

Khóa đào tạo nâng cao hướng dẫn các giảng viên của trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy Lợi (VCMI) về “Sử dụng thiết bị cơ khí” được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 năm 2020. Đây là khóa đào tạo nâng cao chuyên môn được thực hiện bởi ông Ruben Ziehler, Chuyên gia Phát triển tại VCMI của Chương trình “Đổi mới Đào tạo Nghề tại Việt Nam” – GIZ. Đối tượng tham gia của khóa đào tạo này là mười giảng viên của VCMI – những giảng viên sẽ trực tiếp đào tạo nghề mới “Công nghệ Cơ khí, Sười ấm và Điều hòa không khí ” tại trường.

Trong khóa đào tạo này, các giảng viên đã được cung cấp kiến thức và kỹ năng nâng cao về vận hành và thực hiện xử lý hệ thống nước thải và nước uống với thiết bị và công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, các giảng viên tham gia đào tạo đã tự phát triển các tài liệu giảng dạy để phù hợp với các thiết bị thí nghiệm được cung cấp. Những tài liệu giảng dạy này sẽ được đưa vào sử dụng đối với nghề định hướng tiêu chuẩn Đức “Công nghệ Cơ khí, Sười ấm và Điều hòa không khí” – nghề đang được thí điểm tại VCMI và các doanh nghiệp đối tác bắt đầu từ năm học này.

Cô Đinh Thị Cúc, giảng viên khoa Cơ khí cho biết: “Sau khi hoàn thành khóa đào tạo nâng cao này, các giảng viên đã hiểu cách thức vận hành cũng như những khó khăn khi vận hành các thiết bị mới. Với sự hỗ trợ của Chuyên gia Phát triển, ông Ruben Ziehler, chúng tôi đã xây dựng các hướng dẫn lý thuyết và bài tập thực hành để sử dụng làm tài liệu giảng dạy sau này.”

Khóa đào tạo này được tổ chức trong khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ các Cơ sở GDNN Chất lượng cao”, thuộc Chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), đồng thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Bộ lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam (MoLISA).

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook