TVET Vietnam

Khóa đào tạo nâng cao cho giảng viên VCMI về “Lắp đặt hệ thống cấp/ thoát nước”

Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 12 năm 2020, khóa đào tạo nâng cao cho mười giảng viên tại trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI) về “Lắp đặt hệ thống cấp/ thoát nước” do ông Ruben Ziehler, Chuyên gia Phát triển tại VCMI của Chương trình “Đổi mới Đào tạo Nghề tại Việt Nam” – GIZ, thực hiện. Mười giảng viên tham dự khóa đào tạo là những người sẽ trực tiếp giảng dạy tại các lớp thí điểm nghề định hướng tiêu chuẩn Đức “Công nghệ Cơ khí, Sười ấm và Điều hòa không khí” trong thời gian tới.

Trong khóa đào tạo này, các học viên đã thực hành với những loại dụng cụ, vật liệu chuyên nghiệp để nâng cao kĩ năng lắp đặt thiết bị hệ thống cấp/ thoát nước sử dụng máy móc và công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn tự thiết kế hệ thống cấp/ thoát nước và sẽ sử dụng các hệ thống mẫu này để giảng dạy cho nghề mới.

Thầy Nguyễn Văn Vững, Phó khoa Cơ khí, chia sẻ: “Tôi đã được nâng cao kĩ năng thực hành lắp đặt đường ống. Giờ đây, chúng tôi có thể truyền đạt lại những kinh nghiệm đã thực hành cho các học viên của nghề mới “Công nghệ Cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không Khí” sẽ được thí điểm theo tiêu chuẩn Đức tại VCMI cùng với các doanh nghiệp đối tác trong năm học mới này.”

Khóa đào tạo này được tổ chức trong khuôn khổ hợp phần “Hỗ trợ Trung tâm Xuất sắc về đào tạo nghề” trong khuôn khổ “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”  Việt – Đức. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), do Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) cùng với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam (MoLISA) thực hiện.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook