TVET Vietnam

Khóa đào tạo lãnh đạo quốc tế (ILT) về “Đào tạo nghề, Biến đổi khí hậu và Nghề xanh”

Bảy học viên Việt Nam sẵn sàng lên đường tham gia khóa đào tạo lãnh đạo quốc tế (ILT) thuộc Chương trình Phát triển Năng lực của Tổ chức Phát triển Đức GIZ, về “Đào tạo nghề, Biến đổi khí hậu và Nghề xanh” (dành cho đối tượng cán bộ trẻ các nước Indonexia, Lào và Việt Nam)

Bảy cán bộ trẻ Việt Nam đã được lựa chọn cho khóa đào tạo ILT “Đào tạo nghề, Biến đổi khí hậu và Nghề xanh”. Họ là những chuyên gia lĩnh vực Đào tạo nghề với trình độ chuyên môn khác nhau và đến từ các vị trí công việc khác nhau. Đến từ các cơ quan như cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp và Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề (Tổng cục Dạy nghề), các cán bộ trẻ này sẽ cùng với đại diện các nước Indonexia và CHDCND Lào có cơ hội học tập, thu nhận những hiểu biết sâu hơn về các phương pháp tiếp cận và những kinh nghiệm về Đào tạo nghề vì một nền kinh tế “xanh”. Trong thời gian 9 tháng từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2013, khóa đào tạo sẽ được triển khai với 2 giai đoạn, tại 2 nước là Hàn Quốc và CHLB Đức, bao gồm 6 mô đun là (i) Giới thiệu chung; (ii) Phân tích nhu cầu đào tạo; (iii) Phương pháp sư phạm và Xây dựng chương trình; (iv) Thực tập; (v) Quản lý – Những vấn đề căn bản về hội nhập phát triển bền vững; và (vi) Xây dựng Đề án chuyển giao.

Kết thúc khóa đào tạo, các học viên dự kiến sẽ áp dụng được những kiến thức và kỹ năng mới trực tiếp tại nơi làm việc của mình ở Việt Nam. Như được thiết kế, các học viên sẽ được hỗ trợ để nhân rộng và đóng góp tích cực vào các quá trình đổi mới tại cơ sở mình cũng như cho các tổ chức khác và thúc đẩy các quá trình này cả trong tương lai. Với trách nhiệm nhân rộng, các học viên là nguồn nhân lực quan trọng của hợp phần dự án mới có tên “Đào tạo nghề cho lĩnh vực xử lý nước thải” thuộc Chương trình Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”.

Để đảm bảo thành công, các học viên được hỗ trợ và đã hoàn thành khóa học tăng cường tiếng Anh 6 tuần và đạt được kỹ năng và trình độ tốt hơn. Trước khi lên đường, họ cũng xây dựng đề án chuyển giao dự thảo và sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian khóa đào tạo với hỗ trợ của các chuyên gia Đào tạo nghề của GIZ và của “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”.

Các học viên đã sẵn sàng tham gia những mô đun đầu tiên tại Hàn Quốc trước khi tiếp tục lên đường và hoàn thành chương trình còn lại tại CHLB Đức vào tháng 11.2013. Chúng ta cùng chúc các học viên một khóa học đạt nhiều kết quả và vui vẻ.

Nội dung chương trình Đào tạo Lãnh đạo Quốc tế – ILT về “Đào tạo Nghề, Biến đổi khí hậu và Nghề xanh”

Tờ rơi về chương trình “Đào tạo Nghề, Biến đổi khí hậu và Nghề xanh”

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook