TVET Vietnam

Khóa đào tạo Giám khảo tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2

Phát triển Tiêu chuẩn nghề, Chương trình đào tạo cũng như triển khai thí điểm Đào tạo phối hợp cho các nghề (Cơ khí Xây dựng, Điện tử Công nghiệp, Cắt gọt Kim loại-CNC, Cơ điện tử và Xử lý nước thải) tương đương với Quy chế đào tạo Đức, chỉ là bước đầu tiên nhằm cung cấp đào tạo định hướng nhu cầu dựa trên Tiêu chuẩn Đức tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (LILAMA 2) và Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2 TP Hồ Chí Minh (HVCT). Để đạt được cung cấp đào tạo định hướng nhu cầu theo Tiêu chuẩn Đức cho 5 nghề thí điểm tại LILAMA 2 và HVCT, việc tổ chức thi và đánh giá người học cần tuân theo Tiêu chuẩn thi Đức.

Nhằm cung cấp cho đội ngũ giáo viên của LILAMA 2 và HVCT cũng như kỹ thuật viên có kinh nghiệm của các công ty đối tác những nội dung và kiến thức cần thiết, khóa đào tạo giám khảo được tổ chức tại LILAMA 2 từ ngày 26-30/10/2017 với sự hướng dẫn của Chuyên gia Đức giàu kinh nghiệm đến từ Phòng Công nghiệp và Thương mại (IHK) Upper Bavaria/Munich. Tham gia khóa đào tạo bao gồm 20 giáo viên và 6 Cán bộ đào tạo tại Công ty có kinh nghiệm đến từ các công ty đối tác.

Thông qua khóa đào tạo, các giám khảo tiềm năng trong tương lai đã tích lũy được tổng quan về các bước chuẩn bị cơ bản và sử dụng các công cụ được lựa chọn trước cho phần thi kết thúc khóa đào tạo sắp tới (phần 1). Những người tham gia đã học những nguyên tắc cơ bản của kỳ thi tại Đức: thi theo Tiêu chuẩn nghề, tổ chức thi cùng với các công ty và đánh giá năng lực thực hiện của người học thông qua yêu cầu công việc trong bối cảnh công ty. Điều này nhằm đảm bảo cung cấp đào tạo định hướng thực hành và theo nhu cầu và trong thực tế được các công ty công nhận.

Ngoài ra, những người tham gia cũng đã học được các phương pháp, kỹ thuật và tiêu chí thi cũng như áp dụng những kinh nghiệm đầu tiên trong công tác chuẩn bị và thực hiện nội dung thảo luận chuyên môn. Sau khóa đào tạo này, về nguyên tắc, những người tham gia biết cách thiết lập và tổ chức có cấu trúc kỳ thi kết thúc (phần 1) cũng như tương tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các công ty tham gia trong các kỳ thi theo mô hình Đào tạo phối hợp. Thông qua khóa đào tạo cùng nhau, sự hợp tác giữa các kỹ thuật viên có kinh nghiệm từ công ty đối tác và đội ngũ giáo viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tiếp tục củng cố.

Khóa đào tạo này được tổ chức trong khuôn khổ hai Lĩnh vực hoạt động “Hỗ trợ xây dựng các Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề” “Đào tạo lao động có tay nghề cho lĩnh vực xử lý nước thải, hai hợp phần thuộc Hợp tác Phát triển Việt-Đức “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được thực hiện bởi Tổ chức Hỗ trợ Phát triển Đức (GIZ) đại diện cho Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook