TVET Vietnam

Kết thúc thành công chuyến khảo sát và học tập của đoàn đại biểu cấp cao Đông Timor tại Việt Nam

Chương trình hợp tác Việt Nam-CHLB Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”, phối hợp với Văn phòng tại Bangkok của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), được tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB),đã hỗ trợ thành công chuyến khảo sát học tập cho 8 đại biểu cấp cao của Cộng hòa Dân chủ Đông Timor tới Việt Nam trong thời gian từ 20 đến 21 tháng 8 năm 2015. Thành viên đoàn đại biểu gồm đại diện các cơ quan chính phủ, các bộ hữu quan của Cộng hòa Dân chủ ĐôngTimor. Mục tiêu của chuyến thăm chủ yếu là học tập kiến thức và kinh nghiệm thông qua khảo sát thực tế việc Việt Nam đang giải quyết các thách thức về giáo dục và đào tạo nghề như thế nào.

Nội dung trọng tâm mà đoàn khảo sát tìm hiểu bao gồm:

  • Cơ cấu chung trong quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực;
  • Chuẩn quốc gia, xây dựng chuẩn kỹ năng nghề và các hệ thống đảm bảo chất lượng trong đào tạo nghề và giáo dục chuyên nghiệp;
  • Chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia và đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực;
  • Chính sách để được công nhận quốc tế và hội nhập ASEAN về đào tạo nghề.

Trong chuyển khảo sát, đoàn đã có những phiên làm việc quan trọng với lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề, lãnh đạo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội), lãnh đạo Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC). Các phiên làm viêc đã giúp đoàn đại biểu hiểu thêm về hệ thống hiện hành và các thách thức của Việt Nam và sẽ được đánh giá, đối chiếu và điều chỉnh để áp dụng vào bối cảnh của Đông Timor.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook