TVET Vietnam

Kết quả Công tác Thẩm định cho Giai đoạn Tiếp theo của “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” được trình bày và thảo luận với các cơ quan liên quan

Trong phiên Đàm phán Chính phủ ngày 28 tháng 5 năm 2015 – chính phủ Việt Nam và chính phủ Đức đã xác nhận một cam kết hợp tác kỹ thuật mới cho “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” cho các lĩnh vực hoạt động “Trung tâm xuất sắc về đào tạo nghề xanh” (mới), “Tư vấn hệ thống” (giai đoạn tiếp theo) cũng như “Đào tạo nghề cho lĩnh vực nước thải” (giai đoạn tiếp theo). Để chuẩn bị cho việc triển khai cam kết này, hoạt động thẩm định hợp tác kỹ thuật được thực hiện từ ngày 08.06.2014 đến 19.06.2015.

Đợt thẩm định diễn ra thông qua các cuộc thảo luận với các đối tác cấp chính sách, các đối tác triển khai cũng như với các bên tham gia vào lĩnh vực đào tạo nghề ở Việt Nam. Đợt thẩm định nhằm mục đích xác định những ưu tiên, mục đích, các chỉ số, cách tiếp cận cũng như cấu trúc của đối tác và những đóng góp đảm bảo việc thực hiện hiệu quả các lĩnh vực hoạt động nêu trên dựa vào kinh nghiệm đã có của “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”.

Các kết quả và khuyến nghị của Đoàn Thẩm Định được trình bày và thảo luận với tất cả các đối tác trong Hội thảo Báo cáo Kết quả Thẩm định được tổ chức hôm nay ngày 19 tháng 6 năm 2015 tại Khách sạn Hotel de L’Opera, Hà Nội.

Tham gia hội thảo có bà Nguyễn Thị Hằng- Chủ tịch Hiệp hội Dạy nghề và Nghề Công tác Xã hội, Phó Giáo sư Dương Đức Lân- Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Tiến sĩ Horst Sommer- Giám đốc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam, lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Dạy nghề, đại diện Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,Ngân hàng Phát triển Đức (KfW), trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi Đồng Nai, và toàn bộ nhóm chuyên gia thẩm định. Các đại biểu đã thảo luận kết quả và khuyến nghị của nhóm chuyên gia thẩm định về giai đoạn tiếp theo của chương trình. Theo đó, chương trình sẽ tiếp tục các lĩnh vực hoạt động “Tư vấn Chính sách và Đổi mới Hệ thống Đào tạo nghề”, “Hỗ trợ xây dựng các trung tâm xuất sắc về Đào tạo nghề” và “Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trong lĩnh vực xử lý nước thải” cho tới cuối năm 2018.

Đặc biệt, bên cạnh các hoạt đông hiện có, lĩnh vực hoạt động thứ 2 sẽ có thêm hoạt động mới là hỗ trợ trường Cao đẳng nghề Cơ giớivà Thủy lợi Đồng Nai (VCMI) phát triển thành Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề Xanh.Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề Xanh sẽ được hỗ trợ để cung cấp các chương trình đào tạo ban đầu và nâng cao phù hợp với nhu cầu thị trường lao động theo các tiêu chuẩn của Đức và thực hiện các nhiệm vụ sau:

  1. Xây dựng và thí điểm môn học cơ bản ‘‘Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên“;
  2. Xây dựng và thí điểm các chương trình đào tạo nâng cao‘‘xanh‘‘theo nhu cầu;
  3. Xây dựng và thí điểm đào tạo hợptác các ngành nghề mới phù hợp với nhu cầu của Việt Nam ;
  1. Bồi dưỡng nâng cao cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý của trường VCMI và của các cơ sở dạy nghề khác thông qua các giảng viên cốt lõi tại VCMI;
  1. Xây dựng trường VCMI trở thành một trung tâmkhu vực về “Đào tạo nghềXanh”.

Hội thảo Báo cáo Kết quả Thẩm định kết thúc với lễ ký kết Văn bản Đồng thuận về Kết quả Thẩm định giữa Phó Giáo sư Dương Đức Lân- Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Tiến sĩ Horst Sommer- Giám đốc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam và Giáo sư Michael Guder- Trưởng nhóm chuyên gia thẩm định. Văn bản Đồng thuận này sẽ là cơ sở để GIZ xây dựng bản đề xuất triển khai trình lên Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức phê duyệt để thực hiện.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook