TVET Vietnam

“Hợp tác với doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng”

Cuộc họp Khởi động giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt-Đức Hà Tĩnh và đại diện của các doanh nghiệp đối tác chủ chốt với mục đích chính thức thành lập Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp cho chương trình đào tạo nghề Công nghệ Ô tô của trường đã được tổ chức vào ngày 30 tháng 6 năm 2019. Tham gia sự kiện có lãnh đạo của Tập đoàn Toyota Phú Tài Đức, Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Ô tô Hoàng Hà, Công ty Cổ phần Ô tô Quốc tế Dũng Lạc và Công ty Cổ phần Kim Liên Hà Tĩnh, lãnh đạo và trưởng các phòng ban liên quan của Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt-Đức Hà Tĩnh và đại diện từ Chương trình “Đổi mới Đào tạo Nghề Việt Nam” – GIZ.

Tại cuộc họp, đại diện của các doanh nghiệp được cung cấp thông tin về chương trình đào tạo mới cho nghề Công nghệ Ô tô chuyển giao từ Đức và vai trò chính của họ trong việc đảm bảo trương trình đào tạo đáp ứng tốt nhất nhu cầu và gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khóa đào tạo thí điểm cho chương trình mới về nghề Công nghệ Ô tô sẽ bắt đầu vào tháng 10 năm 2019. Các giai đoạn thực tập và đào tạo thực hành cụ thể sẽ được thực hiện tại các doanh nghiệp đối tác. Các thành viên tham dự còn thảo luận và nhất trí về Quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp, Quy chế này nêu rõ nhiệm vụ và chức năng của Hội đồng và vai trò của các doanh nghiệp tham gia. “Chương trình đào tạo mới tạo ra một bước đột phá cho chương trình đào tạo nghề Công nghệ Ô tô của trường vàhợp tác với doanh nghiệp đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện chương trình này.”, Tiến sĩ Cao Thành Lê, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt-Đức Hà Tĩnh (CĐVĐHT) khẳng định trong cuộc họp.

Trong những tháng vừa qua, với sự hỗ trợ của ông Thomas Pfuhl, Chuyên gia Phát triển của GIZ, Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt-Đức Hà Tĩnh đã chủ động thực hiện khảo sát doanh nghiệp, đến thăm và làm việc với các doanh nghiệp ô tô tiềm năng trên địa bàn Hà Tĩnh để liên kết hợp tác trong chương trình đào tạo mới. Trong nhiều doanh nghiệp ô tô trên địa bàn, trường đã tìm ra bốn doanh nghiệp cam kết tham gia hợp tác. “Chúng tôi thấy được tiềm năng lớn trong chương trình đào tạo mới này và cam kết hỗ trợ hết mình trong việc thực hiện chương trình.”, ông Phạm Hồng Sang, Cố vấn kỹ thuật của Tập đoàn Phú Tài Đức nhấn mạnh. “Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề nói chung và đào tạo nghề Công nghệ Ô tô nói riêng, nhà trường cần phải hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp.”, ông Thomas Pfuhl, Chuyên gia Phát triển của GIZ củng cố thêm quan điểm trên.

Kết thúc cuộc họp, lãnh đạo nhà trường và bốn doanh nghiệp đối tác ký Biên bản Ghi nhớ làm căn cứ cho việc thành lập và hoạt động của Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp của chương trình đào tạo nghề Công nghệ Ô tô tại trường Cao đẳng kỹ thuật Việt-Đức Hà Tĩnh. Trong thời gian tới, các thành viên của Hội đồng Tư vấn sẽ tổ chức các cuộc họp tiếp theo để bàn luận chi tiết về các điều khoản hợp tác nhằm đi đến Thỏa thuận Hợp tác trong đó nêu chi tiết các giai đoạn đào tạo tại doanh nghiệp của chương trình mới sẽ được thực hiện như thế nào.

Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt-Đức Hà Tĩnh được hỗ trợ bởi Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” trong việc xây dựng quan hệ hợp tác với khối doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo cho nghề công nghệ ô tô. Chương trình y được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), được thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) cùng với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MoLISA).

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook