TVET Vietnam

Hợp tác trong GDNN để xây dựng đội ngũ kỹ thuật viên thoát nước và xử lý nước thải.

Tháng 3 năm 2020, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Hội cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và  Chương trình hợp tác Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” đã ký kết Biên bản ghi nhớ về “Hợp tác trong GDNN để xây dựng đội ngũ kỹ thuật viên thoát nước và xử lý nước thải”. Đây sẽ là cơ sở để tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quản lý, cơ sở GDNN và doanh nghiệp trong việc nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho đội ngũ lao động kỹ thuật trong lĩnh vực này, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và hướng tới tiêu chuẩn quốc tế.

Biên bản ghi nhớ gồm ba nội dung chính.

  • Thứ nhất, ba bên sẽ phối hợp triển khai nhân rộng mô hình liên kết đào tạo nghề kỹ thuật viên thoát nước và xử lý nước thải trình độ trung cấp, cao đẳng và đào tạo nâng cao tay nghề trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm thực hành tốt của Cộng hòa Liên bang Đức tại các Trường cao đẳng Kỹ nghệ II, Trường cao đẳng Xây dựng số 1 và Trường cao đẳng Công nghiệp Huế với các doanh nghiệp đối tác. Tại đây, phần lớn nội dung đào tạo thực hành được tiến hành tại doanh nghiệp dưới hình thức học tại nơi làm việc.
  • Thứ hai, năng lực của VWSA và các doanh nghiệp thành viên sẽ được nâng cao thông qua đào tạo  và nhân rộng đội ngũ đào tạo viên và đánh giá viên trong doanh nghiệp.
  • Cuối cùng, trong khuôn khổ hợp tác ba bên, Hội đồng kỹ năng nghề thoát nước và xử lý nước thải sẽ được xúc tiến thành lập và vận hành với sự tham gia của các thành viên từ Tổng Cục GDNN, Cơ quan chủ quản, VWSA, các cơ sở GDNN, các công ty thoát nước và xử lý nước thải và các bên liên quan. Hội đồng sẽ xây dựng các khuyến nghị chính sách, đưa ra các phân tích dự báo về xu hướng nghề cũng như tham gia vào việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề, đào tạo và đánh giá trình độ kỹ năng nghề trong lĩnh vực này.

“Chúng tôi rất kỳ vọng VWSA sẽ thực hiện tốt vai trò kết nối giữa các doanh nghiệp ngành cấp thoát nước và khu vực GDNN để thúc đẩy và nhân rộng mô hình liên kết đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên thoát nước và xử lý nước thải ở Việt Nam vì đây là một lĩnh vực rất quan trọng góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo phát triển bền vững”, Tiến sỹ Juergen Hartwig, Giám đốc Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” cho biết.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Hợp phần “Tư vấn hệ thống đào tạo nghề”, thuộc chương trình hợp tác Việt– Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), và do Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp thực hiện.

 

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook