TVET Vietnam

Họp Hội đồng tư vấn nghề nhằm chuẩn bị triển khai đào tạo tại doanh nghiệp cho hai nghề mới tại VCMI

Vào ngày 17 tháng 12 năm 2020, cuộc họp các Hội đồng tư vấn nghề Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khí (SHC) và nghề Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà (EEB) đầu tiên đã diễn ra tại Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI), tỉnh Đồng Nai. Có mặt tại cuộc họp là hơn 20 đại diện từ Tổng hội Xây dựng Việt Nam, các cán bộ quản lý và đào tạo của các doanh nghiệp đối tác và phòng Giáo dục Nghề nghiệp (GDNN), Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Nai (DoLISA Đồng Nai) cùng các chuyên gia và cán bộ GIZ.

Tại buổi họp, các chuyên gia Đức và giảng viên VCMI đã trình bày với thành viên các hội đồng tư vấn Mô hình đào tạo phối hợp, cấu trúc và nội dung các chương trình đào tạo định hướng tiêu chuẩn Đức đã phát triển cho hai nghề mới. Đồng thời các đại biểu cũng được giới thiệu và lấy ý kiến về Quy chế hoạt động hội đồng tư vấn mà trường VCMI đã cập nhật và chỉnh sửa.

Dưới sự điều hành của chủ tịch Hội đồng tư vấn, thầy Trần Văn Thắng, phó Hiệu trưởng trường VCMI, thành viên các hội đồng tư vấn đã trao đổi tích cực và thống nhất sơ bộ kế hoạch cũng như phương thức phối hợp giữa các bên liên quan để triển khai giai đoạn đào tạo đầu tiên tại các Doanh nghiệp đối tác trong năm 2021. Buổi họp được kết thúc bằng hoạt động kết nạp thêm thành viên là các doanh nghiệp mới vào hai Hội đồng tư vấn nghề.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó giám đốc công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Miền Đông cho biết: “Hai nghề được đào tạo tại VCMI đều bám sát vào nhu cầu doanh nghiệp, mô hình đào tạo phối hợp có tiềm năng tiết kiệm nguồn lực lớn cho doanh nghiệp do lực lượng lao động trong tương lai sẽ không cần phải đào tạo lại. Việc thành lập hai Hội đồng tư vấn thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp trong GDNN và nâng cao chất lượng của các khóa đào tạo định hướng nhu cầu.”

Hoạt động này được tổ chức trong khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ các Cơ sở GDNN Chất lượng cao”, thuộc Chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp thực hiện.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook