TVET Vietnam

Hội thảo xây dựng Báo cáo dạy nghề quốc gia 2012

Hà Nội, 29-30.5.2013

Ngày 29 và 30/5/2013, hội thảo xây dựng Báo cáo Dạy nghề Việt Nam 2012 đã được tổ chức nhằm trao đổi quá trình xây dựng Báo cáo 2012 trên cơ sở rà soát lại bài học kinh nghiệm của quá trình xây dựng Báo cáo Dạy nghề 2011. Theo đó, hội thảo tập trung vào việc xây dựng và phát triển các chỉ số chính sẽ được dùng để giám sát việc triển khai Chiến lược Phát triển Dạy nghề 2011 – 2020 dựa trên tiêu chuẩn.

PGS. TS. Cao Văn Sâm, Phó TCT TCDN, đã đến dự và có bài phát biểu trong hội thảo. Ông nêu bật tầm quan trọng của Báo cáo trong việc hỗ trợ triển khai và phát triển các chính sách quốc gia. Ông cũng nhấn mạnh cam kết của TCDN trong việc xây dựng Báo cáo Dạy nghề 2012 và thể hiện mong muốn có sự tương trợ trong việc xây dựng báo cáo thường niên với việc xây dựng cơ sở dữ liệu gốc về hệ thống Đào tạo nghề Việt Nam, và đây sẽ là nhiệm vụ thường xuyên và dài hạn của VNCKHDN.

Đây là hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Thỏa thuận Hợp tác ba bên giữa Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề (trực thuộc Tổng cục dạy nghề, Bộ LĐLBXH) với Viện Giáo dục và Đào tạo nghề Liên Bang Đức (BIBB) và Tổ chức Phát triển Đức GIZ. Đây là hội thảo đầu tiên trong dự kiến hai cuộc hội thảo sẽ được tổ chức trong năm nay. Hội thảo đã có sự tham gia đông đảo đội ngũ nghiên cứu viên của VKHDN, đại diện các Vụ chức năng của TCDN, chuyên gia của Tổng cục Thống kê, Viện Nghiên cứu Khoa học Lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Các nghiên cứu viên chính của VKHDN đã điều phối cuộc hội thảo này cùng với các chuyên gia của BIBB và GIZ.

Dưới sự hướng dẫn kỹ thuật của các chuyên gia BIBB, các nghiên cứu viên VNCKHDN với kinh nghiệm thực tế có được trong quá trình xây dựng Báo cáo 2011 đã cùng làm việc với các cán bộ của TCDN để xác định các chỉ số, các nguồn thông tin, mức độ liên hệ với Chiến lược Phát triển Dạy nghề 2011-2020,… và soạn thảo đề cương cho từng chương trong Báo cáo 2012. Những sản phẩm này được trình bày trong hội thảo và đã nhận được nhiều góp ý hữu ích từ các chuyên gia.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook