TVET Vietnam

Hội thảo “Xác định chỉ số chính và cấu trúc của Báo cáo Quốc gia về Đào tạo nghề trong tương lai”

Hợp tác ba bên giữa Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề/Tổng cục dạy nghề – GIZ – Viện Đào tạo nghề Liên bang Đức

Từ ngày 10 – 11/4/2012, Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề (VNCKHDN) trực thuộc Tổng cục Dạy nghề (TCDN) đã cùng với Viện Đào đạo nghề Liên bang Đức (BIBB) và GIZ đã có cuộc hội thảo thảo luận về các bước triển khai tiếp theo cho việc xây dựng Báo cáo Quốc gia về Đào tạo nghề. Đây là họat động tiếp theo hội thảo “Xây dựng Báo cáo Quốc gia về Đào tạo nghề” cũng do ba tổ chức nói trên thực hiện vào tháng 6/2011.

Tại hội thảo, các đại biểu (nghiên cứu viên của VNCKHDN, cán bộ của TCDN, chuyên gia của BIBB và GIZ, cùng với các đại diện của Bộ GD&ĐT và Tổng cục Thống kê) đã trao đổi quan điểm và kinh nghiệm của Việt Nam và Đức trong việc xác định các chỉ số/dữ liệu, cấu trúc Báo cáo cũng như các cơ chế và quy trình xây dựng Báo cáo Quốc gia về Đào tạo nghề. Nghiên cứu viên của VNCKHDN và cán bộ TCDN đã đánh giá cao và tiếp nhận nhiều thông tin và bài học kinh nghiệm quý báu từ nước Đức cũng như những tư vấn hữu ích của các chuyên gia BIBB và GIZ.

Báo cáo Quốc gia về Đào tạo nghề năm 2011 là dự án thí điểm đầu tiên cho VNCKHDN/TCDN trong việc xây dựng Báo cáo Quốc gia về Đào tạo nghề thường niên cho những năm tiếp theo. Một mặt, Báo cáo này sẽ phục vụ trực tiếp cho Hội nghị Khu vực về Đào tạo nghề do Bộ LĐ-TB&XH cùng với Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức tổ chức vào tháng 10 năm nay thông qua việc tập trung vào bốn chủ đề chính của Hội nghị (i) Tiêu chuẩn nghề, (ii) Hợp tác giữa các cơ sở đào tạo nghề và khối doanh nghiệp, (iii) Đào tạo giáo viên dạy nghề, và (iv) Tài chính cho Đào tạo nghề. Báo cáo Quốc gia về Đào tạo nghề 2011 sẽ chỉ sử dụng những số liệu/chỉ số đang sẵn có. Mặt khác, xây dựng Báo cáo cũng là việc chuẩn bị cho việc hình thành một cơ chế và quy trình hiệu quả từ các công đoạn xác định, thu thập và phân tích dữ liệu/chỉ số cho đến việc biên soạn và công bố Báo cáo Quốc gia về Đào tạo nghề.

Kết thúc hội thảo, các đại biểu đã thống nhất về các dữ liệu/chỉ số và cấu trúc cho Báo cáo Quốc gia về Đào tạo nghề. Các bên cũng đã cùng xây dựng và thống nhất một kế hoạch chi tiết với trách nhiệm của mỗi bên cho việc xây dựng Báo cáo cho tới thời điểm công bố Báo cáo, giữa tháng 10/2012. Bản kế hoạch này là căn cứ để thực hiện hợp tác ba bên trong việc xây dựng Báo cáo Quốc gia về Đào tạo nghề ở Việt Nam.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook