TVET Vietnam

Hội thảo trực tuyến nhằm tăng cường hoạt động của Hội đồng tư vấn nghề ngành Thoát nước

Trong tháng 7 năm 2020, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (HueIC) và trường Cao đẳng Xây dựng số 1 (CTC1) cùng các doanh nghiệp đối tác đã tham dự các buổi hội thảo trực tuyến để tăng cường hoạt động vận hành Hội đồng tư vấn nghề mới được thành lập trong lĩnh vực thoát nước. Dựa trên hệ thống dạy nghề kép của Cộng hòa liên bang Đức, vai trò của Hội đồng tư vấn nghề nhằm kết nối giữa các trường nghề, người sử dụng lao động, các hiệp hội, nghiệp đoàn và Chương trình Hợp tác Đức – Việt “Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam” để tiếp tục cải thiện chất lượng chương trình đào tạo nghề ngành Kỹ thuật thoát nước và Xử lý nước thải. 

Do ảnh hưởng của dịch Coid-19, các buổi hội thảo được tiến hành trực tuyến nhưng vẫn đảm bảo tính tương tác cao nhờ vào các ứng dụng của phần mềm Zoom, phòng hội thảo ảo và MURAL, một phòng làm việc số cho các hoạt động tương tác ảo.  Hội thảo được thiết kế với bốn bước.

Trong bước giới thiệu, các thành viên tham dự đã tự giới thiệu về bản thân và các mong đợi của mình đối với buổi hội thảo. Bước tiếp theo, các thành viên đã đưa ra tầm nhìn và mục tiêu liên quan đến công tác vận hành của Hội đồng tư vấn.

Kết quả của các ý tưởng trên được phân loại theo mức độ quan trọng và tính khả thi của chúng. Dựa trên đó, các thành viên đã xác định các kết quả cụ thể và các sản phẩm công việc, chúng cũng được đánh giá về tính khả thi. Từ đây dẫn tới danh sách những công việc tiếp theo cùng với thời hạn thực hiện và người chịu trách nhiệm. Các thảo luận trong hai hội thảo đều cho thấy cả các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp đều nhìn thấy nhu cầu to lớn của việc cộng tác và các hành động cụ thể để biến nó thành hiện thực.

Mục tiêu đầu tiên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là nhằm thực hiện một các thuận lợi mô hình đào tạo phối hợp và tích hợp những kinh nghiệm thực tế của các doanh nghiệp, ví dụ, trong công tác cập nhật chương trình đào tạo. Mặt khác, các doanh nghiệp mong đợi có được những sinh viên tốt nghiệp có chất lượng cao và các khóa đào tạo nâng cao cho công nhân tại doanh nghiệp của mình.

Do đó, một bước tiếp theo sẽ là phát tiển một bản mẫu để phân tích nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp và điều tra các nhu cầu đào tạo nâng cao cho với các cán bộ doanh nghiệp. Các thành viên tham dự đều đánh giá buổi hội thảo đã đưa đến cái nhìn rõ ràng hơn trong công tác vận hành Hội đồng tư vấn nghề. “Hội thảo đã thành công vì nó giúp phía nhà trường và doanh nghiệp hiểu nhau hơn”, Ông Nguyễn Thế Hoa, Công ty THHH MTN Thoát nước Hải Phòng nhận định. Trong tháng 8, một hội thảo với Hội đồng tư vấn nghề tại trường Cao đẳng kỹ nghệ II sẽ được thực hiện trong chuỗi các buổi hội thảo online này.

Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Đức- Việt “Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam. Chương trình do Bộ hợp tác kinh tế và phát triển (BMZ) của CHLB Đức tài trợ, thực hiện bởi Tổ chức hợp tác Đức (GIZ) cùng với Bộ Lao động, thương binh và Xã hội (MOLISA).

 

 

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook