TVET Vietnam

Hội thảo thứ ba về “Sử dụng công cụ số trong GDNN”: Chứng chỉ trực tuyến xác thực trên Atingi

Để phản ứng kịp thời với đợt bùng phát Covid-19 lần thứ 4 tại Việt Nam, hội thảo thứ ba về sử dụng các công cụ kỹ thuật số trong TVET cho Khoa Điện và Khoa Điện tử Quốc tế đã được tiến hành vào ngày 28 và 29 tháng 5 năm 2021 bởi Tiến sĩ Christian Hoffmann, Đại sứ số của GIZ. Hội thảo tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 5-K của Bộ Y tế Việt Nam, tất cả những người tham gia phải đeo khẩu trang trong thời gian diễn ra hội thảo và sát khuẩn tay trước khi vào phòng máy tính.

Khóa học được triển khai trên Atingi, một nền tảng học tập kỹ thuật số của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ). Lần đầu tiên giáo viên có thể nhận chứng chỉ ngay sau khi hoàn thành các yêu cầu của khóa học. Các chứng chỉ trực tuyến do Atingi cấp có thể được xác minh bằng mã tạo tự động cho mỗi lượt hoàn thành khóa học thành công.

Các giáo viên đã có cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm một khóa học trên Atingi theo quan điểm của người dùng để biết cách phân phối nội dung đào tạo với các bài tập tương tác trong đó các yếu tố trò chơi hóa được áp dụng để khuyến khích sự tham gia của người học. Cùng với phần học trên máy tính, trong “Trận chiến TV” sôi nổi trong lớp, giáo viên được chia thành hai đội, mỗi đội chọn một nhóm trưởng để tranh luận về những ưu và nhược điểm của  học truyền thống và học trực tuyến. Hoạt động này làm rõ cả hai loại hình có thể được sử dụng trong GDNN ở mức độ nào.

Phần tự học trên Atingi về “lớp học đảo ngược” – một phương pháp sư phạm mới – có thể cải thiện kết quả của sinh viên bằng cách cho phép đọc tài liệu lý thuyết ở nhà và làm bài tập thực hành trên lớp. Các giáo viên, được chia thành sáu nhóm, làm việc thông qua các tài liệu được cung cấp trên Atingi, trình bày về các công cụ trực tuyến miễn phí để tạo bảng câu hỏi, câu hỏi tương tác (ví dụ: Mentimeter, Poll Everywhere, Slido) và hội nghị trực tuyến (ví dụ: Google Hangout Meet, Skype, Zoom). Hoạt động này nhằm chứng minh cách “lớp học đảo ngược” có thể được áp dụng để tăng cường học tập kết hợp và học trực tuyến.

Cũng nằm trong chương trình tập huấn, ông Võ Văn Long, Phó phòng Đào tạo, đã trình bày các chức năng cải tiến của hệ thống đào tạo trực tuyến hiện tại của LILAMA 2, trong đó giáo viên có thể tải lên tài liệu giảng dạy và giao bài tập về nhà. Trong khi đó, cô Phạm Thị Bảy, một giáo viên giàu kinh nghiệm của Khoa Cơ điện tử – Công nghệ Thông tin – Viễn thông, trình bày về Google Classroom và tầm quan trọng của việc chia sẻ tài liệu trực tuyến giữa các giảng viên, vì đây hiện là ứng dụng hỗ trợ học tập được sử dụng rộng rãi nhất của giáo viên LILAMA 2 trong đại dịch.

Cô Nguyễn Thị Đông, giáo viên Khoa Điện, chia sẻ suy nghĩ của mình về khóa học: “Tôi rất thích khóa học trên Atingi, đặc biệt là các bài tập tương tác. Giao diện người dùng của nền tảng này rất nổi bật và dễ điều hướng. Về phương pháp sư phạm trực tuyến, tôi cũng sẽ cố gắng áp dụng phương pháp lớp học đảo ngược vào các lớp học sắp tới của mình ”.

Hoạt động này được tổ chức trong khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ các Trường đào tạo nghề Chất lượng cao”, thuộc Chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), đồng thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Bộ lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam (MoLISA).

Share on print
Share on email
Share on facebook