TVET Vietnam

Hội thảo “Thiết kế bài giảng số theo định hướng năng lực thực hiện”

Kể từ tháng 05 năm 2023, Chương trình TVET phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang tổ chức Hội thảo “Giới thiệu Mô đun Đào tạo Năng Lực Số”. Dựa trên kết quả hội thảo này cũng như những đề xuất từ các trường cao đẳng đối tác của GIZ, Chương trình TVET hướng đến mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực số cũng như phương pháp sư phạm số cho giáo viên nòng cốt tại 11 trường cao đẳng đối tác của GIZ.

Theo kế hoạch năm 2023, Chương trình TVET phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức hội thảo “Thiết kế bài giảng số theo định hướng năng lực thực hiện” trong hai ngày 24 và 25 tháng 08 năm 2023 tại Huế. Hội thảo lấy Mô đun Đào tạo Năng lực số (NLS) làm ví dụ thực hành áp dụng phương pháp sư phạm mới này. Đối tượng tham gia là giáo viên nòng cốt của 11 trường cao đẳng đối tác.

Hội thảo hướng đến tạo tiền đề và nền tảng bước đầu cho việc áp dụng phương pháp này cho các nghề đào tạo khác trong dài hạn. Nội dung và phương pháp tổ chức chương trình Hội thảo giúp giáo viên nòng cốt định hướng về tư duy, đi từ ví dụ cụ thể là Mô đun NLS để phân tích, thiết kế, thực hành, tạo góc nhìn trực quan và thực tế hơn về phương pháp tiếp cận mới này.

Thông qua việc đan xen giữa các phiên nghiên cứu lý thuyết về năng lực thực hiện và các phiên thực hành, các nhóm trường đã triển khai phân tích, mô tả chi tiết năng lực và năng lực thành phần dựa trên nội dung của Mô đun NLS. Từ kết quả phân tích và mô tả năng lực, các giáo viên nòng cốt tiến hành xây dựng phương án bài giảng và giàn ý. Kiến thức và kỹ năng được sắp xếp trật tự logic cũng như cách thức triển khai đào tạo cho người học. Với mục tiêu giúp các giáo viên nòng cốt thiết kế một bài giảng số hoàn chỉnh áp dụng vào thực tiễn, Hội thảo yêu cầu thầy cô thực hành thiết kế giáo án và kịch bản thực hiện bài giảng số. Bước tiếp theo là số hóa nội dung và xây dựng bài giảng số chi tiết trực tiếp trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS) nhằm khai thác triệt để lợi ích của phương pháp học dạy học kết hợp. Hệ thống các biểu mẫu được chia sẻ cho giáo viên nòng cốt thực hành nhằm mục đích chuẩn hóa công tác chuẩn bị nội dung, thiết kế giáo án. Không dừng lại ở đó, Hội thảo đồng thời hướng dẫn sâu về quy trình cũng như cách thức xây dựng và số hóa ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá lên hệ thống (LMS).

Hội thảo mang lại góc nhìn mới về tư duy, phương pháp, xem xét tính khả thi và lợi ích khi ứng dụng phương pháp sư phạm số mới vào thực tiễn dạy và học trong bối cảnh chuyển đổi số. Tại Hội thảo, đại diện 11 trường đối tác chia sẻ sẵn sàng và cam kết thực hiện nhân rộng phương pháp “Thiết kế bài giảng số theo định hướng năng lực thực hiện” tại trường mình. Bên cạnh đó, nhiều đề xuất và ý tưởng mới đã được các trường đề xuất giúp gợi mở cho Chương trình TVET đồng hành và hỗ trợ trong giao đoạn tiếp theo.

Share on print
Share on email
Share on facebook