TVET Vietnam

Hội thảo tập huấn tại trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 về nâng cao năng lực hợp tác doanh nghiệp cho 10 cơ sở Giáo dục nghề nghiệp

“Hội thảo tập huấn này cung cấp cho tôi không chỉ các công cụ hữu ích trong việc thiết lập và cải thiện hợp tác với doanh nghiệp mà còn là cơ hội được chia sẻ kinh nghiệm với các cán bộ phụ trách hợp tác doanh nghiệp của các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) khác”, ông Nguyễn Thành Đạt, cán bộ từ trường Cao đẳng nghề Long An bày tỏ ý kiến của mình trong hội thảo đào tạo về nâng cao năng lực hợp tác giữa các cơ sở GDNN và khối doanh nghiệp trong hoạt động GDNN.

Hội thảo tập huấn được phối hợp thực hiện bởi Ông Frank Schulze (Chuyên gia tích hợp), Ông Bạch Hưng Trường (GIZ) và hai giảng viên nòng cốt của LILAMA 2 (thầy Kiều Tấn Thới và thầy Nguyễn Hồng Tiến) tại trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 từ ngày 23 đến 24 tháng 5 năm 2019. Mười hai người tham dự là cán bộ phụ trách hợp tác doanh nghiệp của 10 cơ sở GDNN từ Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Long An, An Giang, Ninh Thuận, Nha Trang, Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Hải Phòng. Các cơ sở GDNN này được tài trợ bởi Chương trình Hợp tác Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”.

Hội thảo tập huấn với mục tiêu cung cấp cho người tham dự các phương pháp và công cụ để phát triển mối hợp tác bền vững giữa các cơ sở GDNN với khối doanh nghiệp như là một chìa khóa để đảm bảo định hướng đào tạo theo nhu cầu. Những người tham dự được hướng dẫn (i) cách nhận diện các doanh nghiệp/hiệp hội ngành tiềm năng để xúc tiến hợp tác, (ii) chuẩn bị các thông tin và tài liệu cần thiết để tiếp cận các doanh nghiệp/hiệp hội ngành đối tác tiềm năng, (iii) cách giao tiếp với các doanh nghiệp/hiệp hội ngành tiềm năng và (iv) cách thiết lập và duy trì sự hợp tác bền vững với các doanh nghiệp/hiệp hội ngành đối tác trong GDNN.

Trong hội thảo tập huấn, thầy Thới và thầy Tiến, giảng viên nòng cốt của LILAMA 2 đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế và có những lời khuyên hữu ích cho việc tiếp cận với khối doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình hoạt động đào tạo phối hợp, từ việc phát triển các tiêu chuẩn nghề, thực hiện đào tạo đào tạo học viên tại cả cơ sở GDNN và tại doanh nghiệp cho đến hoạt động kiểm tra đánh giá năng lực của các học viên.

Dựa vào các công cụ và hướng dẫn được cung cấp, các cán bộ tham dự đã phác thảo kế hoạch hoạt động nhằm tăng cường hợp tác giữa cơ sở GDNN của mình với khối doanh nghiệp trong hoạt động GDNN cho đến tháng 8 năm 2020. Các ý tưởng và bản thảo kế hoạch làm việc cũng đã được chia sẻ trong suốt hội thảo. Sau hội thảo tập huấn, người tham dự sẽ phối hợp với các đồng nghiệp tại các cơ sở GDNN của mình để hoàn thiện kế hoạch làm việc và áp dụng các công cụ được cung cấp để thực hiện thành công kế hoạch làm việc đã đề ra.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ lĩnh vực hoạt động “Hỗ trợ Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề”, là một hợp phần của Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), được thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam (MoLISA).

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook