TVET Vietnam

Hội thảo “Tăng cường gắn kết các bên trong Giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động”

Là một trong 5 tỉnh/thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Thừa Thiên Huế có nhiều tiềm năng và cơ hội thu hút đầu tư và phát triển. Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội nhanh chóng và bền vững, Thừa Thiên Huế đang tập trung phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong những năm qua, mặc dù giáo dục nghề (GDNN) ở Thừa Thiên Huế đã được cải thiện, đáp ứng nhu cầu nhân lực địa phương, tuy nhiên sự gắn kết và hợp tác giữa các bên liên quan, đặc biệt là doanh nghiệp trong việc phát triển và nâng cao chất lượng và hiệu quả của nguồn nhân lực GDNN vẫn còn hạn chế. 

Do đó, ngày 18/5/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế (Sở LĐTBXH Huế) tổ chức thành công Hội thảo “Tăng cường gắn kết các bên trong Giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động”. Mục đích của hội thảo là

1) Chia sẻ về công tác phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030,

2) Chia sẻ về tăng cường công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực một số ngành trọng điểm,

3) Chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế về tăng cường hợp tác các bên trong GDNN và

4) Thảo luận về cơ chế hợp tác các bên giữa Nhà nước – Doanh nghiệp – Cơ sở GDNN trong GDNN – Mô hình Hội đồng GDNN cấp tỉnh.

Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam II” (Chương trình TVET) cùng Liên đoàn Lao động Việt Nam – VCCI và Chương trình Aus4Skills có cơ hội trao đổi kinh nghiệm trong nước và quốc tế về gắn kết các bên trong GDNN, đặc biệt là cơ chế Hội đồng kỹ năng. Cơ chế hội đồng là cơ chế hợp tác nhiều bên giữa Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp, sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa các bên liên quan và giúp giải quyết những thiếu hụt về kỹ năng giữa cung và cầu.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Huế Nguyễn Hữu Phước cho biết hội thảo này là tiền đề cho việc xây dựng và hình thành cơ chế hợp tác các bên trong Giáo dục nghề nghiệp, góp phần phát triển mạnh mẽ giáo dục nghề nghiệp, góp phần tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh. 

Hội thảo quy tụ 70 đại biểu đến từ các cơ quan ban ngành cấp tỉnh, các doanh nghiệp hàng đầu, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, tổ chức đại diện người sử dụng lao động (VCCI), các cơ sở GDNN và tổ chức quốc tế (Aus4skills), v.v. Các đại biểu tham dự hội thảo đã cùng nhau thảo luận về mô hình Hội đồng GDNN cấp tỉnh như một giải pháp thúc đẩy GDNN, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Thừa Thiên Huế, đặc biệt là các ngành/lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm.

Share on print
Share on email
Share on facebook