TVET Vietnam

Hội thảo Nội bộ về tiến trình thực hiện Đào tạo Phối hợp ở LILAMA 2

Chương trình Đào tạo Phối hợp cho bốn nghề Điện tử Công nghiệp, Cơ điện tử, Cơ khí Xây dựng và Cắt gọt Kim loại-CNC hiện đang được thí điểm tại Trường cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (LILAMA 2). Đào tạo Phối hợp, một mô hình đào tạo  trong đó các cơ sở dạy nghề và công ty cùng chia sẻ trách nhiệm triển khai, tổ chức đào tạo và đánh giá các khóa đào tạo, vẫn còn mới đối với LILAMA 2. Do vậy, 66 giáo viên, cán bộ và quản lý trường LILAMA 2, cùng với cán bộ từ Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam (TVET), đã gặp gỡ tại hội thảo nội bộ về tiến trình thực hiện Đào tạo Nghề phối hợp (CT) ngày 13 tháng 5.

Mục tiêu của Hội thảo là tìm ra một tiến trình thực hiện CT hiệu quả và khả thi tại LILAMA 2 bằng cách mở ra một diễn đàn thảo luận các vấn đề và thử thách đang triển khai các lớp thí điểm mô hình CT tại LILAMA 2 cũng như cán bộ GIZ.  Ngoài ra, hội thảo cũng có sự tham gia của các giáo viên mới hiện chưa tham gia nhiều vào mô hình CT và thảo luận các ý kiến nhằm cải thiện sự hợp tác với khối doanh nghiệp thúc đẩy mô hình CT tại LILAMA 2.

Người tham gia có cơ hội cùng thảo luận nhiều thử thách thú vị, ví dụ như khó khăn khi chuyển đổi các chương trình đào tạo tổng thể thành các học phần đào tạo hàng ngày và tính tương quan cao của mô hình Đào tạo cán bộ tại doanh nghiệp. 

Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam được thực thi bởi Tổ chức  Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) đại diện cho Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook