TVET Vietnam

Hội thảo kỹ thuật về “Mô hình Hội đồng Kỹ năng – Các yếu tố quyết định chính cho sự thành công và bền vững” tại Hà Nội 

Tiếp nối cuộc họp giữa các đối tác phát triển về “Cơ chế hợp tác đa bên trong GDNN và Phát triển Kỹ năng thông qua Mô hình Hội đồng kỹ năng ngành”, vào ngày 30 tháng 11 năm 2022 tại Hà Nội, Chương trình TVET và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Tổng cục GDNN), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức thành công Hội thảo kỹ thuật về “Mô hình Hội đồng kỹ năng – Các yếu tố quyết định chính cho sự thành công và bền vững”.  Đây cũng là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác trong năm 2022 giữa Tổng cục GDNN và Chương trình TVET. Mục đích của hội thảo nhằm xác định và trao đổi về các yếu tố quyết định chính đến sự thành công và bền vững của hội đồng kỹ năng các cấp và lộ trình thành lập hội đồng kỹ năng phù hợp với Việt Nam. Hội thảo thu hút khoảng 70 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến đến từ Tổng cục GDNN, các đơn vị, tổ chức nhà nước có liên quan, các đối tác phát triển như ILO, Aus4Skills, EU, UNICEF, Ngân hàng Thế giới, các đại sứ quán, các doanh nghiệp, VCCI, hiệp hội doanh nghiệp, các cơ sở GDNN và các chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan. 

Sau bài trình bày dẫn đề của ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề về cách tiếp cận chiến lược về hội đồng kỹ năng từ quan điểm của đơn vị quản lý nhà nước, một cuộc thảo luận nhóm chuyên gia được thực hiện với sự tham gia của các diễn giả từ Tổng cục GDNN, Chương trình TVET, ILO, Aus4Skills, Hội đồng Tư vấn Ngành Logistics, Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi. Các diễn giả đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế, bài học kinh nghiệm và khuyến nghị cho Việt Nam từ các góc nhìn khác nhau.  

Trong khuôn khổ hội thảo, còn có các cuộc thảo luận nhóm hiệu quả về các yếu tố quyết định chính đến sự thành công và bền vững của Hội đồng kỹ năng liên quan đến cấu trúc quản trị và tính giải trình, sự tham gia của các bên liên quan, huy động nguồn lực và tài chính. Trước khi kết thúc hội thảo, ông Nguyễn Chí Trường đại diện cho Tổng cục GDNN đã chia sẻ đề xuất của Tổng cục về các hoạt động tiếp theo và lộ trình thành lập Hội đồng kỹ năng tại Việt Nam. Các đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận sôi nổi về mô hình Hội đồng kỹ năng phù hợp với Việt Nam và các bước tiếp theo cần thực hiện trước để đảm bảo sự thành công và khả thi của mô hình.  

Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu, Chương trình TVET và Tổng cục GDNN sẽ tổng hợp các kiến nghị, đề xuất và xem xét rà soát kế hoạch, lộ trình thành lập Hội đồng kỹ năng nghề tại Việt Nam. 

Hiện nay, việc thành lập Hội đồng kỹ năng các cấp là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy cơ chế hợp tác giữa các đối tác trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đặc biệt là gắn kết doanh nghiệp. Đây là một cơ chế hợp tác đa bên, sẽ đóng vai trò cầu nối giữa các bên và giải quyết những thiếu hụt về kỹ năng giữa cung và cầu. Trên cơ sở phân tích kinh nghiệm quốc tế cũng như bài học kinh nghiệm từ các cơ chế hội đồng đã được thí điểm khác nhau ở Việt Nam, Chương trình TVET đặc biệt khuyến nghị cách tiếp cận hài hoà để đảm bảo thực hiện và thể chế hoá một cách bền vững mô hình Hội đồng kỹ năng tại Việt Nam. 

Share on print
Share on email
Share on facebook