TVET Vietnam

Hội thảo “Đào tạo nghề cho ngành nước thải”

Hội thảo cuối kỳ của Đoàn đánh giá Chương trình Hợp tác Việt – Đức về “Đào tạo nghề cho ngành nước thải”.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook