TVET Vietnam

Hội thảo chỉnh sửa modul dự thảo nghề May

Hà Nội, 10-12/ 6/ 2008


Nhằm tạo điều kiện để các giáo viên và chuyên gia hai trường đối tác dự án, ĐH SPKT Hưng Yên và Cao đẳng Nguyễn Tất Thành gặp gỡ và trao đổi với các chuyên gia ngành May từ doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, một hội thảo 3 ngày đã được tổ chức tại Hà Nội trong thời gian 10-12/6/2008..


Hội thảo đã tập trung vào tiến độ biên soạn và hiệu chỉnh các modul, gồm: Thiết kế mẫu thủ công, Thiết kế mẫu vi tính. Các đại biểu cũng dự thảo nội dung chính cho 2 modul tiếp theo là: Phát triển sản phẩm và Khai thác nguồn. Các kết quả này sẽ là tài liệu sử dụng cho hội thảo tập huấn tiếp theo với chuyên gia quốc tế vào tháng 9 năm 2008.

Tới tham gia và đóng góp cho hội thảo gồm các chuyên gia và giảng viên 2 trường đối tác, các Vụ thuộc TCDN (Vụ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề, Vụ Đào tạo nghề), Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS) và Công ty dệt kim Đông Xuân (DOXIMEX).

Hội thảo được tổ chức vào thời điểm kịp thời khi Quyết định số 58 (58/2008/QD-BLDTBXH) của Bộ LĐTBXH vừa được ký. Đây là tài liệu pháp lý quan trọng đề cập đến vấn đề phát triển Chương trình khung và biên soạn modul đào tạo định hướng thị trường lao động. Quyết định này sẽ thay thế Quyết định 01 có cùng nội dung và sẽ có ảnh hưởng đến việc biên soạn, hiệu chỉnh modul đào tạo.

Thực tế 2 trường đối tác đều trực thuộc Bộ GD-ĐT là cơ quan có những quy định có khác so với các quy định của Bộ LĐTBXH về đào tạo và chương trình (v.d. định dạng dành cho modul và các bước biên soạn modul đào tạo). Các đại biểu hai trường còn bỡ ngỡ trong việc áp dụng Quyết định 01/2007/QD-BLDTBXH và Quyết định 58/2008/QD-BLDTBXH. Vì vậy, qua tham gia với hội thảo, các thầy cô, các chuyên gia được tìm hiểu khối lượng lớn thông tin về các quy định này và áp dụng ngay tại hội thảo. Điều này rất hữu ích cho công tác biên soạn và đào tạo của các thầy cô cũng như của 2 trường sau này. Sự tham gia của các chuyên gia từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam, và doanh nghiệp may DOXIMEX mang đến những kiến thức và thông tin cập nhật nhằm làm cho quá trình thảo luận phong phú và có kết quả tốt hơn.

Sau hội thảo, các modul sau đã được thực hiện: Thiết kế mẫu vi tính và Thiết kế mẫu thủ công (hòan chỉnh), Khai thác nguồn và Phát triển sản phẩm (dự thảo nội dung chính). Các sản phẩm này sẽ tiếp tục được xây dựng chi tiết và hoàn thiện trong hội thảo tập huấn tiếp theo với chuyên gia quốc tế, dự kiến vào tháng 9/2008.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook