TVET Vietnam

Hội nghị bàn tròn kỹ năng quốc gia về cải thiện quản lý nước thải tại Việt Nam 

Ngày 26 tháng 05 vừa qua, trong khuôn khổ Chương trình Đổi mới Đào tạo Nghề Việt Nam, hội nghị Bàn tròn về Kỹ năng Nghề Quốc gia nhằm Cải thiện Quản lý Nước thải tại Việt Nam đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của các chuyên gia và đại biểu đến từ Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Hội cấp thoát nước Việt Nam, các hiệp hội có liên quan, đại diện các trường Cao đẳng và doanh nghiệp đối tác của dự án, các trường đại học, Tổ chức Aus4skills, Tư vấn GOPA và GIZ.  

Hội nghị đã được tổ chức với các mục tiêu như xác định và thảo luận về những thách thức chính trong lĩnh vực nước thải và về nhu cầu kỹ năng trong tương lai của ngành cũng như nguồn cung cấp kỹ năng hiện tại. Bên cạnh đó còn giới thiệu ý tưởng về Hội đồng nghề quốc gia trong lĩnh vực quản lý nước thải và thảo luận về sự cần thiết của một hội đồng kỹ năng nghề thí điểm để cải thiện quản lý nước thải. Tại đây các đại biểu cũng đã thảo luận và đề xuất cơ chế hợp tác giữa Nhà nước – Doanh nghiệp – Cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong khuôn khổ Hội đồng kỹ năng nghề quốc gia. 

Mở đầu hội nghị, ông Nguyễn Chí Trường – Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề thuộc Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp đã nhắc đến ba điểm quan trọng trong Chỉ thị 24 của Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng, vai trò của sự nghiệp phát triển bao gồm cần tăng cường kết nối với khu vực doanh nghiệp, thực tế phương thức đào tạo chưa đa dạng, chưa đổi mới theo nhu cầu thị trường và vẫn chưa định hướng cho người học học tập suốt đời. Vì vậy, việc xây dựng mô hình hoạt động hiệu quả hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề là vô cùng cần thiết.  

Trong bài phát biểu mở đầu của mình, cô Maria Zandt – Phó Giám đốc Chương trình Đổi mới Đào tạo Nghề Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng thực tế thị trường có nhu cầu lớn về lao động lành nghề khi công nghệ đang trở nên phức tạp hơn và ngày càng có nhiều nhà máy xử lý nước thải được xây dựng. Và hội nghị cần xác định các cơ chế cho phép đạt được sự bền vững lâu dài của hội đồng kỹ năng nghề quản lý nước thải.  

Tiếp theo là phần tọa đàm, ông Vũ Bá Toản đến từ Vụ kỹ năng nghề, ông Nguyễn Công Minh Bảo đến từ Eurocharm, cô Nguyễn Vũ Bảo Chi đến từ trường Cao đẳng Công nghiệp Huế và ông Phạm Xuân Điều đến từ Hội cấp thoát nước Việt Nam đã có một cuộc thảo luận về những khó khăn, thách thức liên quan đến việc đảm bảo nguồn nhân lực có tay nghề trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải, nguồn nhân lực được đào tạo và cung ứng bởi các đơn vị đào tạo nghề hiện nay tại Việt Nam đang đáp ứng nhu cầu trên thị trường ở mức độ khác nhau như thế nào và những mong đợi từ phía các doanh nghiệp đối với công tác cung ứng nguồn nhân lực nói chung, cũng như các hành động cụ thể từ phía các cơ quan hữu quan.  

Bên cạnh đó, các đại biểu tại hội nghị đã cùng nhau thảo luận về các thách thức quan trọng nhất trong việc đào tạo kĩ thuật viên ngành xử lý nước thải để từ đó cùng nhau tìm ra giải pháp giải quyết phù hợp nhất. Sau phần trình bày về những hội đồng kỹ năng nghề khác nhau, hội nghị đã đi đến thảo luận sâu hơn về việc thành lập Hội đồng kỹ năng nghề quốc gia về quản lý nước thải tại Việt Nam cũng như những đề xuất để triển khai mô hình thí điểm này.    

Hội nghị bàn tròn đã kết thúc thành công tốt đẹp với sự đồng thuận rằng Vụ Kỹ năng nghề sẽ phối hợp với GIZ lập đề xuất trình Bộ Lao động để thí điểm mô hình Hội đồng nghề Xử lý nước thải ngay trong năm nay.  

Share on print
Share on email
Share on facebook