TVET Vietnam

Hoạt động quản lý xưởng thực hành cần được triển khai hàng ngày thực tế và có hệ thống

Đồng Nai, 12 tháng 9 năm 2017

Nhằm nâng cao chất lượng quản lý xưởng thực hành tại trường Cao đẳng Cơ giới Thủy Lợi (VCMI), buổi tập huấn chuyên đề về quản lý xưởng thực hành đã được nhà trường phối hợp với Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam -Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) tổ chức tại Đồng Nai ngày 12 tháng 9 năm 2017.

Tham gia buổi tập huấn có lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo và giáo viên của Khoa Cơ khí, Khoa Điện-Điện tử và Khoa Công nghệ Ô tô. Ngoài ra còn có ông Claus Bader, Chuyên gia Phát triển đang làm việc tại trường. Ông Johannes Frey- Chuyên gia Phát triển đang làm việc tại trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2 và ông Bạch Hưng Trường-Cán bộ Dự án Cấp cao của chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt nam là cán bộ giảng dạy. Mục tiêu của buổi tập huấn là hỗ trợ các cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý của trường nắm rõ và sử dụng được các công cụ mà Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam đã xây dựng để đánh giá hiện trạng và cải thiện công tác quản lý các xưởng thực hành một cách bền vững.

Trong phiên làm việc buổi sáng, hai giảng viên đã giới thiệu tổng thể về quản lý và bảo trì xưởng thực hành và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng và sử dụng các công cụ 5S để cải thiện hiệu quả công tác quản lý xưởng thực hành tại LILAMA 2. Trong phiên làm việc chiều, với sự hỗ trợ trực tiếp của giảng viên, cán bộ giảng dạy nhà trường đã thực hành sử dụng các công cụ do các giảng viên cung cấp nhằm phân tích hiện trạng hai xưởng thực hành là Xưởng Tiện 2 và Xưởng Cơ điện tử. Dựa trên kết quả phân tích, kế hoạch tổng thể cũng như kế hoạch chi tiết đã được xây dựng để quản lý tổng thể và bảo trì máy móc, thiết bị và công cụ của hai xưởng này. Kế hoạch sẽ giúp các giảng viên và cán bộ quản lý triển khai và theo dõi các nhiệm vụ cần thực hiện để có những xưởng thực hành được tổ chức có hệ thống, sạch gọn, hiệu quả cao và có chất lượng cao. Ngoài ra, các cán bộ của trường cũng được hướng dẫn cách bảo trì máy móc (ví dụ máy tiện thông thường, máy nén khí), làm và dán nhãn trên máy móc, thiết bị, tủ (gồm cả các ngăn kéo đựng thiết bị).

Phát biểu tại hội thảo, ông Bạch Hưng Trường nhấn mạnh: “Hiểu được 5S là rất quý, nhưng thực hiện 5S hàng ngày một cách thực chất và có hệ thống như một phần của công tác quản lý xưởng thực hành còn quan trọng hơn”.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook