TVET Vietnam

Hoàn thiện các tài liệu đánh giá và đào tạo thực hành theo định hướng và theo bối cảnh cụ thể cho mô-đun cơ bản về “Bảo vệ Môi trường, sử dụng hiệu quả Tài nguyên và Năng lượng”.”

Trong khuôn khổ của “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”, trường Cao đẳng Nghề Cơ giới và Thủy Lợi Đồng Nai (VCMI) được cố vấn xây dựng thành một Trung tâm Chất lượng cao về Đào tạo nghề Xanh, cung cấp chương trình đào tạo ban đầu và nâng cao nhằm phục vụ cho nền Kinh tế Xanh. Đặc biệt, VCMI được hỗ trợ phát triển và thí điểm mô-đun cơ bản về “Bảo vệ Môi trường, sử dụng hiệu quả Tài nguyên và Năng lượng” cũng như cung cấp các khóa đào tạo nâng cao cho đội ngũ giảng viên và quản lý của các cơ sở đào tạo nghề khác tại Việt Nam và các nước khu vực CLMV.

Tiếp nối hội thảo tháng 7 năm 2018, một hội thảo bốn ngày đã được tổ chức tại VCMI từ ngày 11 đến 14 tháng 9 năm 2018 để phát triển các kế hoạch bài giảng, tài liệu giảng dạy và ý tưởng cho hoạt động đánh giá. Thành phần tham dự gồm có các giáo viên từ VCMI, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2 tp Hồ Chí Minh (HVCT) và Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ cao Đồng Nai.

Tại hội thảo, thành viên tham dự được báo cáo chi tiết về các chủ đề của mô-đun cơ bản về “Bảo vệ Môi trường, sử dụng hiệu quả Tài nguyên và Năng lượng”. Dự thảo kế hoạch bài giảng đã được phản ánh với tư vấn và sửa đổi. Mục đích và cách tiếp cận của các bài giảng tập trung vào việc dạy các kỹ năng thực tế. Việc tìm hiểu phương pháp dạy và học vĩ mô đã được giới thiệu, chuẩn bị, thực hiện, tự đánh giá và đánh giá. Một loạt các phương pháp vi mô khác nhau cũng đã được giới thiệu và được người tham dự thử làm mẫu, và cũng được phối hợp với cách thức đánh giá kết quả học tập cuối cùng của học viên.

Kết thúc hội thảo, các nhóm giáo viên nòng cốt làm việc tại 3 chủ đề phụ trong mô-đun cơ bản là Xử lý hóa chất độc hại, Quản lý chất thải và Hiệu quả năng lượng và tài nguyên tiếp tục làm việc dưới sự hỗ trợ của tư vấn quốc tế GIZ để hoàn thiện chương trình đào tạo, kế hoạch bài giảng, tài liệu giảng dạy và kiểm tra đánh giá.

Hoạt động này được tổ chức trong lĩnh vực hoạt động “Hỗ trợ Trung tâm Chất lượng cao về Đào tạo nghề”, là một hợp phần của Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), được thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook