TVET Vietnam

Hai Hội đồng tư vấn tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 tạo điều kiện cho sự tham gia có hệ thống của khối doanh nghiệp trong GDNN

“Hợp tác đào tạo tại Trường LILAMA 2 là điểm nhấn và điển hình cho sự hợp tác có hệ thống giữa các cơ sở GDNN và các doanh nghiệp ở Việt Nam”, ông Hoàng Thái Sơn – Chuyên viên Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) nói, “Việc thành lập hai Hội đồng tư vấn thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp trong GDNN và nâng cao chất lượng của các khóa đào tạo hướng cầu”

Vào ngày 5 tháng 12 năm 2018, Hội nghị giới thiệu Hội đồng tư vấn nghề Cơ điện tử và Điện tử công nghiệp và Hội đồng tư vấn nghề Cắt kim loại – CNC và Cơ khí xây dựng, đã diễn ra tại Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế LILAMA 2, tỉnh Đồng Nai. Có mặt tại hội nghị là hơn 40 đại diện từ Tổng cục GDNN, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các ban ngành, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), và Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (AHK) cũng như các cán bộ quản lý và đào tạo của các doanh nghiệp địa phương.

Trước khi chính thức thành lập hai Hội đồng tư vấn, Tiến sĩ Jürgen Hartwig, Giám đốc chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” đã trình bày những điều kiện cần thiết để hai Hội đồng hoạt động hiệu quả: “Điều quan trọng nhất là phải xác định và thống nhất rõ ràng nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của hai Hội đồng này. Các mục tiêu cũng cần được cụ thể hóa để việc thực hiện hiệu quả hơn”.

Mỗi Hội đồng tư vấn sẽ tập trung nâng cao đào tạo hai nghề. 10-11 đại diện từ các doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp Cơ khí – Điện tử thành phố Hồ Chí Minh (HAMEE), Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI), Tổng cục GDNN, VCCI đã được chọn làm thành viên cho mỗi hội đồng, với một Chủ tịch Hội đồng, một Phó chủ tịch Hội đồng và một thư ký. Mục tiêu của hai Hội đồng tư vấn là đưa ra phản hồi và tư vấn cho Hiệu trưởng Trường LILAMA 2 về các chủ đề như: điều chỉnh các chương trình đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức các giai đoạn đào tạo trong doanh nghiệp và tăng cường sự tham gia của đại diện doanh nghiệp trong khâu kiểm tra đánh giá. Các doanh nghiệp đối tác và các bên quan tâm đến các chủ đề này sẽ được mời làm thành viên của hai Hội đồng. Như vậy, hai Hội đồng tư vấn sẽ hoạt động như một cơ chế nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của các doanh nghiệp đối tác trong việc đào tạo bốn nghề được đề cập tại Trường LILAMA 2.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác phát triển Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), được thực hiện bởi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam (MOLISA).

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook