TVET Vietnam

GIZ và ILO Việt Nam kí kết Biên bản ghi nhớ

Ngày 5 tháng 6 năm 2019 vừa qua, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) và Tổ chức Lao động quốc tế ILO tại Việt Nam, đã kí kết Biên bản ghi nhớ cam kết cùng phối hợp hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong công cuộc cải cách Giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh an sinh xã hội trong tăng trưởng xanh và củng cố hội nhập khu vực ASEAN nhằm thúc đẩy nghề nghiệp bền vững cho tất cả mọi người.

Biên bản Ghi nhớ giữa GIZ và ILO tạo cơ sở để hai tổ chức có thể cùng nhau xây dựng và triển khai các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực chuyên môn nêu trên, và tạo điều kiện cho việc phối hợp hiệu quả với các cơ quan hữu  quan của Việt Nam cũng như các tổ chức quốc tế khác.

Phát biểu khai mạc tại lễ kí kết, Tiến sỹ Chang-Hee Lee, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam cho rằng Biên bản Ghi nhớ là bước khởi đầu cho những hoạt động hợp tác mang tính hệ thống và có trọng tâm hơn giữa hai tổ chức. Về phần mình, TS. Jasper Abramowski, Giám đốc quốc gia của GIZ Việt Nam khẳng định tiềm năng hợp tác to lớn không chỉ ở cấp quốc gia, mà cả ở cấp khu vực ASEAN trong những lĩnh vực trọng điểm như Giáo dục nghề nghiệp, phát triển kĩ năng và việc làm bền vững.

Với nền tảng kinh nghiệm và năng lực chuyên môn vững chắc của ILO và GIZ trong lĩnh vực hợp tác quốc tế và phát triển bền vững, sự phối hợp giữa hai tổ chức hứa hẹn sẽ mang lại những kết quả tích cực nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu quan trọng đã đề ra trong Chiến lược tăng trưởng xanh và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook