TVET Vietnam

Giới thiệu và nhân rộng mô-đun cơ bản về “Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả”

Hà Nội 17-19/7/2019

Phối hợp cùng Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn quốc (KOICA) và Tổng cục GDNN, chương trình “Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam” (GIZ) đã tổ chức hội thảo giới thiệu mô-đun “Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả” tới 10 cơ sở GDNN miền Bắc và Trung Việt Nam. Đây là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết vào tháng 06/2019 giữa GIZ và KOICA nhằm tăng cường hiệu quả hỗ trợ trong lĩnh vực GDNN. Hội thảo có sự tham dự của giáo viên và cán bộ quản lý 10 cơ sở GDNN là đối tác của KOICA và GIZ.

Mô-đun cơ bản là chương trình 36 giờ học được xây dựng bởi các thầy cô trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (Đồng Nai), với sự hỗ trợ của các chuyên gia Đức. Mô-đun nhằm cung cấp cho học sinh sinh viên GDNN những kỹ năng, kiến thức xanh cơ bản mà người lao động có thể áp dụng trong tất cả các ngành nghề, và tiếp tục trau dồi trong quá trình làm việc cũng như sinh hoạt trong đời sống hàng ngày.

Đại biểu tham dự chương trình đã đóng góp những ý kiến hết sức thiết thực nhằm cải thiện chất lượng mô-đun, và đưa ra các gợi ý về phương pháp lồng ghép mô-đun vào các chương trình đào tạo hệ trung cấp và cao đẳng.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook