TVET Vietnam

Giáo viên trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, thành phố Hồ Chí Minh nâng cao trình độ và kỹ năng quản lý xưởng thực hành.

Từ ngày 18 đến 22 tháng 2 năm 2019, khóa đào tạo về an toàn trong công tác vận hành và lắp đặt trang thiết bị điện đã được thực hiện tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, thành phố Hồ Chí Minh (HVCT). Khóa đào tạo nhằm nâng cao trình độ và kỹ năng của giáo viên, cải thiện công tác quản lý xưởng thực hành cũng như quy trình bảo trì thiết bị điện trong phòng thí nghiệm nước thải của trường HVCT.

Khóa đào tạo được thực hiện bởi ông Michael Stark, Chuyên phát triển của GIZ và ông Phan Hồng Phương – giáo viên Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (LILAMA2). Tham gia khóa đào tạo là chín giáo viên của Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động, Điện/ Điện tử và Điện lạnh.

Kết quả từ một cuộc khảo sát được thực hiện trước đó cho thấy việc lắp đặt trang thiết bị điện chưa đáp ứng các tiêu chuẩn hiện có và giáo viên cũng chưa có đủ chuyên môn. Do vậy, khóa đào tạo cung cấp không chỉ các kiến thức chuyên môn mà còn các kỹ năng sư phạm, với phương pháp dựa vào dự án và phương pháp 4 bước để hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể. Các khái niệm do các giáo viên phát triển cũng sẽ được sử dụng trong các khóa đào tạo khác sau này.

“Khóa đào tạo giúp tôi tạo môi trường làm việc hiệu quả và an toàn hơn tại Trường cũng như hướng dẫn sinh viên cách thực hiện các nguyên tắc quản lý xưởng thực hành tốt hơn”, thầy Trần Vĩnh Duy, giáo viên khoa điện, chia sẻ sau khi hoàn thành khóa đào tạo.

Ông Michael Stark và ông Phan Hồng Phương cũng cho biết: “Qua khóa đào tạo, chúng ta đã giúp cải thiện các yêu cầu về an toàn của trường để phù hợp với ứng dụng điện của ngành công nghiệp, thông qua việc thao tác với thiết bị hiệu quả hơn.

 Khóa đào tạo nằm trong lĩnh vực hoạt động “Hỗ trợ Trung tâm Chất lượng cao về Đào tạo nghề”, là một hợp phần của Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), được thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook