TVET Vietnam

Gia công Kim loại tấm cơ bản cho các Giáo viên Cơ khí

Từ ngày 17 đến 28 tháng 7 năm 2017, khóa đào tạo về Gia công Kim loại tấm đã được tổ chức thành công tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2. Mười ba giáo viên/ cán bộ hướng dẫn thực hành đến từ các Trường đối tác Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi (VCMI), Cao đẳng Kỹ nghệ 2 (HVCT) và  LILAMA 2 đã tham gia khóa đào tạo này.

Dưới sự hướng dẫn của Ông Johannes Frey – Chuyên gia phát triển và Thầy Nguyễn Hồng Tiến – Giáo viên trường LILAMA 2, những người tham gia đã được học (i) Lập kế hoạch các bước công việc và Xây dựng bảng đánh giá việc thực hiện của sinh viên, (ii) Lựa chọn và sử dụng đúng cách các loại dụng cụ do và thước vạch dấu khác nhau dùng cho gia công Kim loại tấm, (iii) Thiết lập thông số, vận hành và bảo trì các dụng cụ & máy móc dùng để gia công kim loại tấm, và (iv) Miêu tả, thực hiện và quan sát các quy định an toàn.

Trong thời gian diễn ra khóa đào tạo, những người tham gia được hướng dẫn gia công các sản phẩm bán phức tạp như Bộ chia ngăn kéo, Hộp kim loại tấm, Giá đỡ dụng cụ tiện và phay. Bên cạnh công việc gia công thực tế, người học còn được hướng dẫn lập kế hoạch vận hành cũng như đánh giá sản phẩm và quy trình gia công để đảm bảo chất lượng (như chức năng, độ chính xác về kích thước và hình dạng).

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo này, những người tham gia được mong đợi thực hiện tốt các khóa đào tạo Gia công Kim loại tấm định hướng thực hành cho sinh viên và sử dụng hiệu quả các dụng cụ và máy gia công tại trường nơi họ đang công tác. Họ cũng có nhiệm vụ đào tạo nhân rộng cho các đồng nghiệp khác nhằm triển khai Đào tạo nghề đạt chất lượng cao hơn.

Khóa đào tạo này được tổ chức trong khuôn khổ Lĩnh vực hoạt động “Hỗ trợ xây dựng các Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề”, một hợp phần thuộc Hợp tác Phát triển Việt-Đức “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được thực hiện bởi Tổ chức  Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) đại diện cho Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook