TVET Vietnam

Đối thoại về vấn đề bền vững giữa Đảng Dân chủ Xã hội Đức và Đảng Cộng sản Việt Nam về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề và thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mặc dù Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh trong hai thập kỷ qua, giá trị gia tang của các doanh nghiệp trong nước và lực lượng lao động trong nước vẫn còn ở mức thấp. Để duy trì tính cạnh tranh trong quá trình hội nhập nhanh vào khu vực và toàn cầu, cần tăng năng suất lao động đáng kể. Để đạt được mức tăng trưởng này, các công nghệ mới cũng như lực lượng lao động có trình độ để xây dựng, vận hành và bảo trì các công nghệ này cũng hết sức quan trọng.

Các phương án tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Đức nhằm nâng cao định hướng theo yêu cầu của lĩnh vực đào tạo nghề và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc nghiên cứu và phát triển kỹ thuật đã được thảo luận giữa các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và các chuyên gia Đức trong khuôn khổ đối thoại về vấn đề bền vững giữa Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) và Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc họp diễn ra tại Đại học Kỹ thuật Berlin vào ngày 5/7/2017, được tổ chức bởi Quỹ Friedrich Ebert Stiftung.

Cả hai phía, Liên đoàn các Hiệp hội Nghiên cứu Công nghiệp Đức (AiF), là đơn vị thúc đẩy nghiên cứu và phát triển giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai phía Đức và Việt Nam, Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam, đơn vị đang hỗ trợ trong lĩnh vực đào tạo nghề tại Việt Nam nhằm nâng cao khả năng đào tạo định hướng theo nhu cầu, đã trình bày trọng tâm hiện tại của các hoạt động đang triển khai. Theo kết quả đàm phán chuyên sâu, Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Ông Phạm Huy Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Việt Nam, và ông Trần Nguyên Tuyển, thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Cựu Đại sứ Saudi-Arabia, đã quyết định hỗ trợ các dự án sắp tới về Đào tạo nghề và hợp tác trong lĩnh vực Nghiên cứu & Phát triển.

Ông Phạm Huy Hùng nhấn mạnh sự sẵn sàng của Hiệp hội các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ trong việc thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào lĩnh vực đào tạo nghề. Ấn tượng với những kết quả ban đầu đạt được thông qua sự hợp tác Việt-Đức trong công tác đào tạo hợp tác thí điểm cho các công nhân lành nghề trong lĩnh vực nước thải, ông đề nghị áp dụng mô hình này trong lĩnh vực quản lý và tái chế chất thải. Các ý tưởng của dự án sẽ được xác định cụ thể hơn nữa trong cuộc họp tiếp theo tại Hà Nội vào tháng 11.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook