TVET Vietnam

Đối thoại về phát triển bền vững – Thảo luận về đào tạo nghề với các Lãnh đạo cao cấp Đảng Cộng sản Việt Nam

CHLB Đức, ngày 11 tháng 9 năm 2012

TS. Horst Sommer, Giám đốc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam thảo luận với Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về Đào tạo nghề nhằm phát triển bền vững.

Tải về bài trình bày

Tải về chương trình làm việc

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook