TVET Vietnam

Đoàn tư vấn về Quản lý xưởng đến làm việc tại các Trường nghề

18 – 30/3/2012

Tham gia làm việc với Đoàn gồm có đại diện lãnh đạo nhà trường, các khoa chuyên môn, và đặc biệt là các giáo viên trực tiếp quản lý các xưởng cũng là những người đã được học về các kiến thức cơ bản về quản lý xưởng và các bước quan trọng trong việc cải thiện chất lượng quản lý xưởng tại khóa học trước đó ở Hà Nội.

Trong chuyến làm việc với các trường, Đoàn đã cùng với các giáo viên đến làm việc tại các xưởng thực hành nhằm phân tích và đánh giá cụ thể thực trạng của các xưởng sử dụng các bảng câu hỏi do chuyên gia tư vấn chuẩn bị. Dựa vào kết quả phân tích, các kế hoạch chi tiết về bảo trì, bảo dưỡng và khai thác máy hiệu quả đã được xây dựng và công khai hóa tại các xưởng. Việc này nhằm giúp giáo viên chủ động hơn trong công tác bảo trì, bảo dưỡng máy cũng như giúp các học sinh luôn nhớ về an toàn lao động và nắm được lịch trình cụ thể về sự dụng máy và bảo trì máy.

Kết thúc chuyến làm việc tại mỗi trường, Đoàn tư vấn GIZ cùng đại diện Lãnh đạo nhà trường ký thống nhất bản kế hoạch hành động về quản lý xưởng đã được xây dựng trong 2 ngày làm việc mà nhà trường cam kết sẽ thực hiện trong thời gian tới.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook