TVET Vietnam

Đoàn nhà báo Đức thăm Trường CĐ Nghề Kỹ thuật Công Nghệ TP Hồ Chí Minh

Vào ngày 17/11/2010, Trường CĐ Nghề Kỹ thuật Công Nghệ TP Hồ Chí Minh nhiệt liệt đón chào Đoàn Nhà báo đến từ những Tờ Báo lớn của Đức tới thăm Trường. Hàng năm GTZ tổ chức chương trình Báo chí đến thăm các Quốc gia đối tác nhằm truyền thông về các hoạt động do GTZ thực hiện. Trong chuyến đi này, có 9 Nhà báo đến thăm các Dự án Hợp tác Phát triển Việt – Đức từ ngày 15 – 19/11/2010 do GTZ thay mặt Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức (BMZ) thực hiện. Tại Trường CĐ Nghề Kỹ thuật Công Nghệ TP Hồ Chí Minh – một đối tác của “Chương trình Đổi mới Đào Tạo Nghề Việt Nam”, các Nhà báo đã phỏng vấn Bà Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hằng, các giáo viên, học viên cũng như các cựu sinh viên về Đào tạo Nghề ở Việt Nam. Trước đó, các Nhà báo đã làm việc với các đại diện của các Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức như GTZ, CIM, InWent, DED, KfW về các chiến lược, kinh nghiệm và thành quả của Chương trình Hợp tác Đào tạo Nghề Việt – Đức. Các bài báo liên quan trong chuyến đi này sẽ sớm được đăng trên trang web của Dự án.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook