TVET Vietnam

Đoàn Khảo sát về Đào tạo nghề Xanh hoàn thành tốt đẹp chuyến công tác tại Đức

Wiesbaden, 3/1/2/2016.

Đoàn Khảo sát về Đào tạo nghề Xanh do Tiến sĩ Trương Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề (TCDN) đứng đầu đã hoàn thành tốt đẹp chuyến khảo sát tại Đức từ ngày 26/11 đến ngày 04/12/2016. Đây là chuyến khảo sát kéo dài 7 ngày do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức và chính quyền bang Hessen đồng tài trợ nhằm:

  • giúp các đại biểu làm quen và tăng cường nhận thức về đào tạo nghề xanh và xanh hóa đào tạo nghề,  tập trung vào chiến lược phát triển Trường Cao đẳng nghề Cơ Giới và Thủy lợi (VCMI) trở thành Trung tâm Xuất sắc (CoE) về Đào tạo nghề Xanh.
  • cung cấp cơ hội trao đổi và thảo luận về  phương thức hỗ trợ tốt nhất đào tạo nghề xanh ở cả cấp độ chính sách và cấp độ triển khai.

Các thành viên khác của đoàn khảo sát gồm ông Võ Tấn Thành – Phó Chủ tịch VCCI / Tổng Giám đốc VCCI Thành phố Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Văn Tịnh – Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai, Tiến sĩ Vũ Xuân Hùng – Giám đốc Viện Khoa học Dạy nghề (NIVT), Tiến sĩ Nguyễn Văn Chương – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi (VCMI), ông Lê Viết Hải – Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam,  đại diện của các vụ liên quan thuộc TCDN, Công ty Xây dựng Hòa Bình và Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam – GIZ.

Đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Kinh tế, Năng lượng, Giao thông vận tải và Phát triển Khu vực và Bộ Giáo dục của bang Hessen, Viện Khoa học Dạy nghề Liên bang Đức (BiBB), Phòng Tiểu thủ Công nghiệp và Phòng Thương mại và Công nghiệp vùng Frankfurt Rhein Main. Đoàn cũng đã đến thăm Viện Bồi dưỡng Giáo viên Kỹ thuật của bang Hessen (HLFT), Trung tâm Đào tạo nghề của Siemens tại Frankfurt, Trung tâm dạy nghề trực thuộc Phòng Tiểu thủ Công nghiệp vùng Rhein Main và Trung tâm Đào tạo nghề Provadis.

Nói về chuyến khảo sát, Tiến sĩ Trương Anh Dũng cho biết “Chúng tôi đã có được cái nhìn thấu đáo về hệ thống đào tạo nghề song hành của Đức và những điều kiện cần có để hệ thống đó có thể được triển khai thành công. Tôi cũng đánh giá cao những thông tin đầu vào có giá trị mà chúng tôi đã thu nhận được về cách thức tích hợp các yếu tố xanh vào chương trình đào tạo nghề ở Đức. Đây là một khởi điểm tốt để chúng tôi xác định các phương án tích hợp các yếu tố xanh vào các chương trình đào tạo nghề tại Việt Nam.”

Việt Nam và Đức đã thống nhất phát triển trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI) thành Trung tâm Xuất sắc (CoE) về Đào tạo nghề Xanh của khu vực. Sáng kiến Đào tạo nghề Xanh (đồng tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức-BMZ và bang Hessen) hỗ trợ hoạt động Hợp tác Phát triển Việt Nam- CHLB Đức trong đào tạo nghề thông qua cung cấp các khóa bồi dưỡng cho cán bộ giảng dạy và quản lý của trường VCMI trong các lĩnh vực và nghề mà nhà trường sẽ triển khai nhằm thực hiện sứ mạng của một Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề Xanh.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook