TVET Vietnam

Điều gì làm bạn trở nên xuất sắc

“Trường cao đẳng nghề LILAMA 2 quyết tâm trở thành Trung tâm xuất sắc về đào tạo nghề đạt tiêu chuẩn quốc tế vào cuối năm 2018” – Tiến sỹ Lê Văn Hiền – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trong ngày làm việc đầu tiên của Hội thảo về kế hoạch phát triển trường – phương pháp phân tích SWOT diễn ra tại Long Thành, Đồng Nai từ 22/2 đến hết 26/2.

Với mục đích xây dựng và phát triển trường Cao đẳng nghề LILAMA 2 trở thành Trung tâm xuất sắc về đào tạo nghề tại Việt Nam và trong khu vực vào cuối năm 2018, giai đoạn phát triển trong 3 năm trước mắt trở nên cực kỳ quan trọng đối với nhà trường. Chính vì vậy việc tổ chức hội thảo và đợt tập huấn này là một bước chuẩn bị quan trọng về mặt phương pháp luận và các yêu cầu cụ thể giúp nhà trường xây dựng kế hoạch phát triển tổ chức một cách toàn diện.

Các đại biểu và học viên tham gia hội thảo đã có điều kiện tìm hiểu chi tiết nội dung các qui chế trong quyết định số 761 của Thủ tướng chính phủ, các qui định về Trung tâm xuất sắc về đào tạo nghề của Tổng cục dạy nghề. Đây chính là hai cơ sở quan trọng để giúp Trường LILAMA 2 hình thành và soạn thảo nên Kế hoạch phát triển trường.

Mô hình “Quản lý chất lượng các hoạt động cốt lõi” của bang Lower Saxon – Cộng hoà Liên bang Đức cũng đã được giới thiệu như một ví dụ tham chiếu để mô hình phát triển của nhà trường được tiệm cận hơn với phương pháp quản lý nhà trường hiện đại theo tiêu chuẩn CHLB Đức, cũng như quốc tế.

Bằng phương pháp đánh giá SWOT, ban lãnh đạo nhà trường – các Hiệu phó, trưởng khoa, các phòng chức năng đã đánh giá một cách kỹ lưỡng và toàn diện các qui trình cơ bản phát triển của nhà trường dưới bốn góc độ: thế mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ.

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia và cán bộ chương trình Đổi mới đào tạo Nghề Việt Nam ( Reform Programme TVET in Viet Nam), trường LILAMA 2 đã sơ bộ hình thành các qui trình làm việc cốt lõi, các hoạt động triển khai, các giải pháp xử lý những điểm yếu và tận dụng các cơ hội của nhà trường. Từ những cơ sở này, nhà trường sẽ hoàn thiện và soạn thảo một Kế hoạch phát triển nhà trường và trình Ban quản lý dự án cũng như Tổng cục dạy nghề vào tháng 5/2016.

“Hội thảo và đợt tập huấn lần này thực sự rất bổ ích và hữu hiệu cho toàn bộ Ban lãnh đạo và giáo viên của nhà trường, chúng tôi tin tưởng rằng với sự hỗ trợ và tư vấn của các chuyên gia CHLB Đức, với sự quyết tâm của toàn thể ban lãnh đạo, và ý thức của mỗi giáo viên, trường Cao đẳng Nghề LILAMA 2 sẽ hoàn thành sứ mệnh tiên phong và trở thành Trung tâm xuất sắc về Đào tạo Nghề của Việt Nam và trong khu vực, cung cấp các dịch vụ đào tạo Nghề chất lượng cao theo định hướng của thị trường lao động” – Tiến sỹ Lê Văn Hiền chia sẻ khi kết thúc hội thảo.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook