TVET Vietnam

“Để trở thành Trung tâm xuất sắc về Đào tạo nghề Xanh thì tất cả các giảng viên và cán bộ của nhà trường đều phải được trang bị kiến thức và kỹ năng Xanh”

Đó là lời phát biểu của Tiến sĩ Nguyễn Văn Chương, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI) tại buổi khai mạc bốn khóa đào tạo về Xanh hóa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Triển khai mô đun cơ bản “Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả” dành cho 105 giảng viên, cán bộ của nhà trường. Các khóa đào tạo được tổ chức tại VCMI trong hai đợt, từ ngày 18 đến 19 và từ ngày 25 đến 26 tháng 7 năm 2020. Mục tiêu của các khóa đào tạo nhằm hỗ trợ lồng ghép các yếu tố xanh vào chương trình đào tạo và hoạt động của nhà trường VCMI nhằm đáp ứng các yêu cầu về tăng trưởng xanh và nền kinh tế xanh của Việt Nam trong tương lai.

Giảng viên của cả bốn khóa đào tạo là các cán bộ nhân rộng của trường VCMI. Các giảng viên này cũng chính là những người đã tham gia xây dựng mô đun cơ bản và đã được đào tạo để nhân rộng cho giáo viên và cán bộ quản lý của các cơ sở Giáo dục Nghề nghiệp khác.

Mô đun cơ bản về “Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả” là kết quả của một năm làm việc của nhóm 10 giảng viên nhân rộng VCMI với sự hợp tác chặt chẽ của khối doanh nghiệp và sựhỗ trợ của các chuyên gia GIZ. Mô đun cơ bản là một bộ tài liệu trọn gói với chương trình đào tạo, giáo án mẫu, đề cương bài giảng, slide trình chiếu, các biểu mẫu, bài tập và các câu hỏi trắc nghiệm đánh giá kết thúc bài học. Mô đun này gồm các kỹ năng xanh cơ bản cần trong mọi vị trí việc làm, mọi nghề nghiệp khác nhau, được xây dựng theo yêu cầu của khối doanh nghiệp. Mô đun gồm 3 phần độc lập là Sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả, Quản lý chất thảiXử lý chất độc hại đúng cách và thân thiện với môi trường.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Chương, trong bài phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh “Các kỹ năng xanh cơ bản trong mô đun này sẽ giúp các thầy cô và cán bộ nhà trường thay đổi về cách nghĩ, cách nhìn nhận về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả. Với sự thay đổi như vậy, việc truyền thụ đến các học viên, đồng nghiệp và cộng đồng nhằm thay đổi về thái độ và hành vi sẽ trở nên dễ dàng hơn, và đó chính là nền tảng của tăng trưởng xanh”.

Khóa đào tạo này được tổ chức trong khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ các Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề”, thuộc Chương trình Hợp tác Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), đồng thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Bộ lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam (MoLISA).

 

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook