TVET Vietnam

Đào tạo Phối hợp tại Việt Nam cần sự tham gia của Phòng Thương mại và các Hiệp hội của Việt Nam

“Hiện nay chúng ta đã hiểu được rằng Đào tạo nghề là một chức năng cốt lõi của các Phòng Thương mại của Đức”, ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh.

Ngày 23 tháng 9, ông Võ Tân Thành đã có cuộc gặp gỡ cấp cao với ông Tilo Jaensch, Giám đốc điều hành Đào tạo nghề, Phòng Thương mại Potsdam (HWK), CHLB Đức. Cả hai đã trao đổi thông tin và kinh nghiệm về các vai trò, chức năng và hoạt động của HWK và VCCI, trong đó tập trung vào lĩnh vực Đào tạo nghề.   

Ông Jaensch nhấn mạnh vai trò quan trọng của các Phòng Thương mại trong Đào tạo Phối hợp tại Đức. Một học viên ở Đức dành khoảng 2/3 thời gian đào tạo thực hành tại nơi làm việc, hầu hết là tại một doanh nghiệp. Các Phòng Thương mại là cơ quan phụ trách Đào tạo nghề ở Đức. Họ bảo đảm chất lượng đào tạo thực hành, chứng nhận khả năng đào tạo của các doanh nghiệp, các cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp và phụ trách việc đánh giá học viên tốt nghiệp. Với các chức năng này, các Phòng Thương mại của Đức có thể bảo đảm rằng đào tạo được định hướng theo các nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Buổi gặp gỡ diễn ra trong khuôn khổ Hợp tác Phát triển Việt – Đức “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Các buổi làm việc khác với các Hiệp hội  nghề nghiệp và các công ty tại Việt Nam sẽ diễn ra trong những ngày tiếp theo. Kết thúc bằng Hội thảo tư vấn Chương trình Đào tạo nghề Phối hợp vào ngày 29 tháng 9 tại trường Cao đẳng nghề LILAMA 2. Hội thảo tư vấn sẽ trình bày bản dự thảo thứ nhất của Chương trình Đào tạo Phối hợp toàn diện 3 năm cho nghề Kỹ thuật viên Cơ khí Xây dựng và Kỹ thuật viên Điện tử Công nghiệp. Các hoạt động nối tiếp sẽ tiếp tục được cập nhật tới quí vị.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook