TVET Vietnam

Đào tạo nghề cho Xử lý nước thải – Bản tin số 9

Kính gửi quý đối tác,

Chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin số 9 của Hợp phần 3: Đào tạo Nghề trong lĩnh vực Nước thải thuộc Chương trình hợp tác Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”, được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) thực hiện. Trong đó, thể hiện tổng kết các hoạt động của Hợp phần 3 và các đối tác trong 6 tháng đầu năm 2019. 

Xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác từ quý vị trong năm 2019.

Trân trọng,

Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook