TVET Vietnam

Đào tạo Nâng cao Năng lực về Vận hành Mạng lưới thoát nước

Trong khuôn khổ của lĩnh vực hoạt động 3: Đào tạo nghề trong lĩnh vực Xử lý nước thải thuộc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam (GIZ), đã diễn ra lớp bồi dưỡng đợt 6 từ ngày 17 đến 19.09.2015. Học viên lớp bồi dưỡng là 25 giáo viên từ trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HVCT) và 5 công ty thoát nước tham gia đào tạo hợp tác. Khoá đào tạo được tổ chức tại trường.

Nội dung của đợt bồi dưỡng lần này là tính toán thủy lực phục vụ cho vận hành các công trình thoát nước đô thị như cống, máy bơm, trạm bơm… nhằm chuẩn bị cho giáo viên giảng dạy tốt những nội dung có liên quan trong Chương trình đào tạo thí điểm nghề Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải dự kiến khai giảng vào tháng 11/2015.

Khóa bồi dưỡng được thiết kế dựa trên kiến thức học viên đã được học trong các đợt trước trước, với trọng điểm là các bài tập tính toán, làm việc nhóm và thảo luận các chuyên đề. Trong đó, bài tập được biên soạn theo tiêu chuẩn của Đức đồng thời bám sát thực tế kỹ thuật tại Việt Nam và được hệ thống hóa theo chủ đề để giáo viên áp dụng cho việc giảng dạy tại chương trình mới.

Trong ngày học cuối cùng, học viên đã làm bài kiểm tra nhằm đánh giá kiến thức và năng lực thực tế cũng như xây dựng nội dung phù hợp cho các đợt bồi dưỡng tiếp theo.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook