TVET Vietnam

Đào tạo Lãnh đạo Quốc tế (ILT)

7 học viên Việt Nam đã sang Đức tham gia chương trình Đào tạo Lãnh đạo Quốc tế (ILT) một năm về “Phát triển phương tiện giảng dạy trong dạy nghề cho các chuyên gia trẻ từ Indonexia, Lào và Việt Nam” do BMZ ủy thác GIZ tổ chức.

Tham dự Chương trình này có 7 giáo viên/hướng dẫn viên được lựa chọn từ các cơ sở đào tạo nghề là đối tác của Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam. Cùng với 7 đồng nghiệp từ Lào và 6 từ Indonexia, tất cả sẽ học tập tại CHLB Đức 1 năm để nâng cao trình độ chuyên môn và học hỏi kinh nghiệm cho bản thân.

Khóa đào tạo được thiết kế để góp phần phát triển nền kinh tế cũng như cơ hội việc làm thông qua việc đào tạo nâng cao cho các giáo viên hạt nhân và các chuyên gia giáo dục. Sau khi kết thúc khóa học, những học viên này sẽ được làm việc ở các vị trí giữ vai trò lập kế hoạch và ra quyết định ở các cơ sở đào tạo nghề được Chương trình Hợp tác Việt – Đức tài trợ phát triển.

Nhờ có một hệ thống phát triển có kế hoạch, các chuyên gia trẻ sẽ có thể chủ động đóng góp trong quá trình phát triển chương trình/module đào tạo và xây dựng phương tiện giảng dạy tạo các cơ sở đào tạo nghề và thúc đẩy các quá trình này cho các chiến lược dài hạn. Liên quan tới nhu cầu của thị trường lao động, mục tiêu trung hạn của việc này cũng là tạo ra sự cân bằng giữa cung và cầu về ‘nguồn nhân lực’

Khóa học gồm 7 học phần: (i) Phát triển các chương trình giảng dạy trong đào tạo nghề và phân tích mang tính sư phạm các chương trình đã chọn; (ii) Công nghệ thông tin, giao tiếp và truyền thông; (iii) Những cơ bản của các phương tiện giảng dạy để tạo ra các công cụ hỗ trợ giảng dạy đa phương tiện; (iv) Áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào công tác giảng dạy đa phương tiện; (v) Thực tập; (vi) Xây dựng các trang web phục vụ mục đích học online (vii) Xây dựng dự án chuyển giao

Xây dựng dự án chuyển giao

Mục tiêu quan trọng của dự án chuyển giao này là để thực hiện những thay đổi mang tính thể chế cần thiết khi đang học tập tại Đức, và sử dụng các kiến thức lĩnh hội được trong quá trình đào tạo để thực hiện sự thay đổi đó, đồng thời phát triển nó hơn nữa khi về nước. Khi bắt đầu tham dự chương trình Đào tạo Lãnh đạo quốc tế, các học viên được yêu cầu xây dựng một dự án chuyển giao cho cơ quan mình với sự giúp đỡ của giáo viên và hợp tác với GIZ. Các dự án có thể được điều chỉnh phù hợp với lĩnh vực chuyên môn mà học viên quan tâm, nhu cầu của cơ quan học viên cũng như những sự phát triển năng động/linh hoạt của nước sở tại.

Dự án chuyển giao sẽ được thiết kế và phát triển trong thời gian học ở Đức, tận dụng những lợi thế về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và quan điểm lĩnh hội được trong quá trình học.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook