TVET Vietnam

“Đào tạo giáo viên nòng cốt cho cán bộ làm công tác đào tạo tại Doanh nghiệp: Cánh cửa đi vào Đào tạo phối hợp”

Đồng Nai, 25/04/2016

Khoá đào tạo giáo viên nòng cốt cho cán bộ làm công tác đào tạo tại Doanh nghiệp đã được tổ chức thành công từ ngày 04 đến ngày 22 tháng 4 năm 2016 tại trường Cao đẳng nghề LILAMA 2. Khoá đào tạo được triển khai đúng theo nội dung chương trình của Tiêu chuẩn cán bộ đào tạo tại Doanh nghiệp (In-CT) thuộc các nước ASEAN. Sự kiện quốc tế này được phối hợp tổ chức bởi  “Dự án đào tạo hiệu quả tại doanh nghiệp trong khu vực Mekong” và “ Chương trình Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam”, cả hai chương trình đều do tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) thực hiện theo sự uỷ quyền của BMZ. Và do trường LILAMA 2 đăng cai tổ chức. Các đối tác hợp tác là Tổng cục Dạy nghề (TCDN) và Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI).

16 học viên là đại diện các doanh nghiệp và các tổ chức công đến từ Campuchia, Myanmar và Việt Nam vô cùng tự hào được nhận chứng chỉ là “Giáo viên nòng cốt” từ các quan chức cấp cao của Tổng cục Dạy nghề và Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, GIZ và trường LILAMA 2.

PGS.TS Cao Văn Sâm, Phó Tổng Cục trưởng TCDN, cùng với ông Trần Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: chương trình đào tạo và bộ tiêu chuẩn cho Cán bộ đào tạo tại Doanh nghiệp đã xem xét tới điều kiện chung các nước ASEAN và đóng góp vào quá trình hiện thực hoá đào tạo phối hợp giữa các cơ sở dạy nghề với các doanh nghiệp và hiệp hội. Các vị đại diện cho các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp đã tuyên bố sẽ tập trung cùng thúc đẩy các khoá đào tạo nâng cao cho cán bộ làm công tác đào tạo tại doanh nghiệp theo tiêu chuẩn và chương trình đã được phát triển.

Tất cả các vị khách mời đều chia sẻ rằng, nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của Việt Nam trong quá trình hội nhập và cạnh tranh với các nước công nghiệp trong khu vực. Các bên liên quan đều thống nhất cần phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa để thúc đẩy đào tạo phối hợp đi theo hướng phát triển bền vững và chính các giáo viên nòng cốt là cầu nối giữa các cơ sở đào tạo nghề với các doanh nghiệp

Ralf Hill, Chuyên gia tích hợp

Chương trình Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam, thực hiện bởi GIZ

Chương trình bế giảng cũng được báo Xây dựng đưa tin, xem thêm tại đây.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook