TVET Vietnam

“Đào tạo ban đầu và đánh giá năng lực” cho giáo viên nghề Cắt gọt kim loại

Ngày 6 – 11/6/2011, GIZ phối hợp với Tổng cục Dạy nghề tổ chức khóa “Đào tạo ban đầu và đánh giá năng lực” cho các giáo viên nghề Cắt gọt kim loại. Khóa học đã được thực hiện trong khuôn khổ hợp phần Chương trình Đào tạo nghề 2008 của “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”. Trường Cao Đẳng Công nghiệp Việt – Đức, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, đã được lựa chọn làm địa điểm để thực hiện khóa đào tạo này. Hai mươi hai giáo viên của 7 cơ sở đào tạo nghề (Cao đẳng nghề Công nghiệp Việt Bắc – VINACOMIN, Cao đẳng nghề Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Ninh, Trung cấp nghề Ninh Thuận, Cao đẳng nghề Long An, Cao đẳng nghề An Giang, Cao đẳng nghề Bách Nghệ Hải Phòng, Trường Cao đẳng nghề LILAMA2) đã tham gia khóa học. Chuyên gia đào tạo quốc tế có nhiều kinh nghiệm về Cắt gọt kim loại, ông Klaus Schilling, cùng với sự hỗ trợ của 4 giảng viên nguồn, đến từ Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt – Đức, Đại học SPKT Hưng Yên, Cao đẳng nghề Nha Trang, và Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh, đã thực hiện khóa học.

Khóa học đã cung cấp cho các học viên những kiến thức ban đầu về công nghệ cơ khí cơ bản, lập quy trình gia công, các tiêu chuẩn Châu Âu, cũng như những yêu cầu về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và giới thiệu phần mềm lập trình MTS cho máy CNC. Bên cạnh phần học lý thuyết, các học viên cũng thực hiện các bài tập thực hành cá nhân và thực hành theo nhóm trên các máy tiện và máy phay vạn năng. Thông qua các bài tập thực hành này, các giáo viên có cơ hội xem xét lại kiến thức và kỹ năng thực tế hiện có của mình với các tiêu chuẩn thực hiện tương ứng của các công nhân kỹ thuật Đức. Việc đánh giá này được thực hiện dựa trên diện năng lực hiện có tương ứng với các thực tế điển hình và các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế.

Ngoài mục đích chính là xác định năng lực hiện có của giáo viên dạy nghề, việc tổ chức khóa học cũng nhằm duy trì và phát huy kết quả đã đạt được từ một trong số các dự án mà GIZ đã hỗ trợ thực hiện trước đây. Địa điểm thực hiện khóa học và các trợ giảng được lựa chọn đều từ các trường đối tác trong Dự án “Hỗ trợ Kỹ thuật Dạy nghề” do GIZ hỗ trợ triển khai trong giai đoạn 2006-2010. Các giáo viên nguồn được tiếp nhận lại những kiến thức và kinh nghiệm ở khóa học này cũng như ở các khóa học tiếp theo trong tương lai sẽ dần có đủ năng lực để trở thành những “giảng viên nguồn” và “trợ lý đánh giá”.

Khóa học “Đào tạo ban đầu và đánh giá năng lực” đã được tổ chức thành công. Kết quả đánh giá năng lực giáo viên sẽ được tham khảo như cơ sở để xây dựng các chương trình đào tạo nâng cao cần thiết cho giáo viên của nghề Cắt gọt kim loại. Các chương trình này sẽ được triển khai trong thời gian thực hiện hợp phần Chương trình Đào tạo nghề 2008. Các bài học kinh nghiệm quý báu từ việc tổ chức khóa học này sẽ giúp “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” cải thiện việc thiết kế và tổ chức các khóa học tương ứng trong tương lai.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook