TVET Vietnam

Đảm bảo chất lượng trong Đào tạo nghề: Khóa đào tạo cơ bản về Quản lý xưởng cho 8 trường Cao đẳng nghề được lựa chọn

Hà Nội, 01/12/2015
Khóa đào tạo cơ bản về “Quản lý chất lượng và đánh giá thực trạng nhà xưởng” đã được tổ chức từ ngày 25 – 27 tháng 11 năm 2015 tại trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, tỉnh Nghệ An. Việc lồng ghép/ tích hợp công cụ quản lý xưởng thực hành vào hệ thống đảm bảo chất lượng cho các trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao, bên cạnh nghiên cứu lần vết và khảo sát doanh nghiệp, là một trong những hoạt động chung của Cục Kiểm định Chất lượng Dạy nghề (TCDN) và GIZ. Ba công cụ này đã được phát triển và áp dụng trong khuôn khổ hợp tác Việt – Đức “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”.

Tham gia khóa đào tạo này là 24 cán bộ quản lý và các giáo viên có kinh nghiệm đến từ 8 cơ sở đào tạo nghề được lựa chọn:
– Trường CĐN Cơ khí nông nghiệp, tỉnh Vĩnh Phúc
– Trường CĐN Cơ giới và Thủy Lợi, tỉnh Đồng Nai
– Trường CĐN Đà Lạt,
– Trường CĐN Du lịch Huế,
– Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội,
– Trường CĐN LILAMA 2, tỉnh Đồng Nai,
– Trường CĐN Kỹ thuật Công nghiệp Việt – Hàn, tỉnh Nghệ An
– Trường CĐN Bà Rịa – Vũng Tàu

Đây là khóa đào tạo đầu tiên về chủ đề quản lý xưởng thực hành, nhằm nâng cao nhận thức về Quá trình cải tiến không ngừng (CIP) và cung cấp các kiến thức cũng như kỹ năng cơ bản để triển khai các phương pháp quản lý tại cơ sở đào tạo nghề như:
– Quản lý xưởng tinh gọn
– Triển khai quản lý xưởng theo phương pháp 5S
– Thiết lập đề cương xưởng 3 cấp độ

Thông qua triển khai các phương pháp đã đề cập ở trên, học viên đạt được rất nhiều năng lực liên quan tới đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động, xử lý rác thải và bảo vệ môi trường, bố trí nơi làm việc cho đào tạo thực hành, sử dụng hiệu quả xưởng và máy móc, lưu kho và quản lý kho, các điều kiện khung đối với người học (ví dụ: điều kiện ánh sáng, không khí, tiếng ồn trong nhà xưởng, v.v…). Trong khóa đào tạo, các chuyên gia đào tạo (Ông Ralf Hill và Ông Bạch Hưng Trường) cũng đã trình bày những ví dụ điển hình trong thực tế về lĩnh vực quản lý nhà xưởng từ Đức. Học viên có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, trau dồi kiến thức và kỹ năng qua các bài tập và phân tích các xưởng thực hành của trường CĐN Kỹ thuật Công nghiệp Việt – Hàn nhằm áp dụng các công cụ và hiểu rõ hơn những phương pháp đã học. Đặc biệt, các chuyên gia và các học viên đã cùng nhau thảo luận để thống nhất một danh sách các tiêu chí đánh giá thực trạng nhà xưởng tại các cơ sở đào tạo nghề. Khóa đào tạo đã đặt nền móng vững chắc cho công tác quản lý nhà xưởng tại các cơ sở đào tạo nghề.

Khóa đào tạo cơ bản về quản lý nhà xưởng được tất cả các học viên đánh giá cao, nhất là về nội dung chương trình và phương pháp đào tạo. Hầu hết giáo viên và cán bộ quản lý đều cho rằng các năng lực đạt được từ khóa đào tạo này rất hữu dụng cho công việc hàng ngày của mình tại Trường. Họ đã lập kế hoạch áp dụng các năng lực đạt được để cải tiến hoặc thay đổi phương pháp quản lý xưởng tại cơ sở của họ, nhất là việc sử dụng hiệu quả công suất máy, bảo trì thiết bị và dụng cụ cũng như bố trí đào tạo thực hành theo định hướng nơi làm việc. Khóa đào tạo đầu tiên này đã cung cấp các thông tin đầu vào quan trọng để xây dựng đề cương nâng cao năng lực giáo viên và cán bộ quản lý trong công tác điều hành nhà xưởng.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook