TVET Vietnam

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ: KHÓA ĐÀO TẠO CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU LẦN VẾT VÀ KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP, CÁC KỸ NĂNG PHỎNG VẤN VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CƠ BẢN

Đà Lạt, ngày 28 tháng 7 năm 2015 – Hôm nay, Cục Kiểm định Chất lượng Dạy nghề (Cục KĐCLDN) thuộc Tổng cục Dạy nghề/ Bộ Lao động – Thương Binh Xã hội và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” cùng tổ chức “Khóa đào tạo cơ bản về phương pháp triển khai Nghiên cứu lần vết và Khảo sát doanh nghiệp” tại Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt. Đây là một trong những hoạt động chung của Cục KĐCLDN và GIZ về lồng ghép các công cụ quản lý chất lượng – những công cụ đã được phát triển và triển khai trong khuôn khổ Hợp tác Việt – Đức “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” – vào Hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo giành cho các trường đào tạo nghề chất lượng cao ở Việt Nam.

Đối với cấp trường, Nghiên cứu lần vết và Khảo sát doanh nghiệp là những công cụ cần thiết để đánh giá tính phù hợp của các khóa đào tạo đối với thị trường lao động. Việc đánh giá sự thành công của công tác đào tạo không thể chỉ tính số lượng học viên tốt nghiệp mà Nghiên cứu lần vết và Khảo sát doanh nghiệp cho chúng ta biết phản hồi liệu trình độ (kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc) của các học viên tốt nghiệp của chúng ta có đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp không. Cán bộ quản lý của các cơ sở đào tạo nghề sẽ cải thiện chất lượng đào tạo dựa vào các minh chứng được các doanh nghiệp và các cựu học viên học nghề phản hồi.

Đối với cấp chính sách, các kết quả của Nghiên cứu lần vết và Khảo sát doanh nghiệp hỗ trợ cho cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo nghề trong việc điều hành hệ thống đào tạo nghề dựa trên các minh chứng và định hướng theo nhu cầu của thị trường lao động.

Khóa đào tạo cơ bản diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 7 năm 2015. Khóa đào tạo nhằm mục đích nâng cao năng lực cho các cán bộ của 10 trường đào tạo nghề chất lượng cao về cách thức triển khai Nghiên cứu lần vết và Khảo sát doanh nghiệp. Người tham dự sẽ được học cách chọn mẫu, lĩnh hội các kỹ năng phỏng vấn và nhận biết các khó khăn điển hình trong quá trình phỏng vấn. Họ cũng sẽ lĩnh hội các kiến thức và kỹ năng nhập liệu vào bảng dữ liệu cũng như cách phân tích dữ liệu. Để thực hành những kiến thức và kỹ năng phỏng vấn đã được lĩnh hội, trong khóa đào tạo người tham dự sẽ tiến hành phỏng vấn người sử dụng lao động của một doanh nghiệp tại Đà Lạt, cho công cụ “Khảo sát doanh nghiệp”, cũng như phỏng vấn các cựu học viên của Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt – những em đang làm việc trong doanh nghiệp này, cho công cụ “Nghiên cứu lần vết”. Cuối cùng, người tham dự sẽ học cách sử dụng excel trên máy tính để phân tích dữ liệu. Sau khóa đào tạo cơ bản, các cán bộ triển khai Nghiên cứu lần vết và Khảo sát doanh nghiệp sẽ triển khai các hoạt động này tại cơ sở đào tạo nghề của họ.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook