TVET Vietnam

Đại diện của trường VCMI, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành và cơ quan quản lý cam kết cùng phát triển và triển khai đào tạo phối hợp theo nhu cầu của nền Kinh tế Xanh

“Chất lượng của lao động cần phải được đo lường bằng một chỉ số quan trọng, đó là sự hài lòng của doanh nghiệp đối với trình độ kỹ năng của các sinh viên tốt nghiệp theo nhu cầu của họ.” Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hương – Phó Tổng Cục Trưởng, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (GDNN), bộ LĐ-TB&XH – phát biểu. “Do đó, Tổng cục hiện đang hỗ trợ thí điểm mô hình đào tạo phối hợp tại trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI) cùng với các đối tác của trường.”

Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” hỗ trợ trường VCMI – Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề Xanh – trong việc xây dựng và triển khai chương trình đào tạo phối hợp cho hai nghề mới “Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà” và “Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khí” dựa trên các tiêu chuẩn Đức thích ứng với các yêu cầu của khối doanh nghiệp tại Việt Nam. VCMI, Tổng cục GDNN, Bộ NN & PTNT, Tổng hội Xây dựng Việt Nam (VFCEA), Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) và các công ty đối tác đã chính thức hợp tác bằng việc ký Biên bản ghi nhớ tại buổi hội thảo ngày 14 tháng 6 năm 2019, dưới sự chứng kiến ​​bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, hai Hội đồng tư vấn với các thành viên từ các công ty đối tác, hiệp hội ngành, Sở Lao động tỉnh Đồng Nai và trường VCMI cũng đã được thành lập. Hội đồng tư vấn có chức năng thảo luận và thống nhất các bước cần thiết và chi tiết của quá trình chuẩn bị và thực hiện đào tạo phối hợp.

Trong năm qua, trường VCMI và phía đối tác đã hoàn thành bước đầu tiên. Các doanh nghiệp đối tác và hiệp hội ngành đã tham gia tích cực vào việc xây dựng các tiêu chuẩn nghề dưới dạng biểu đồ DACUM cho hai nghề mới. Sau khi các chương trình đào tạo được hoàn thiện, hoạt động đào tạo sẽ được thực hiện tại trường VCMI và các doanh nghiệp. Ở bước cuối cùng, các doanh nghiệp đối tác cũng sẽ trực tiếp tham gia vào kỳ thi tốt nghiệp cho hai lớp thí điểm để xác minh lại rằng các sinh viên được đào tạo có đáp ứng đúng theo yêu cầu của khối doanh nghiệp như được nêu trong các bộ tiêu chuẩn nghề hay không.

Việc thí điểm mô hình đào tạo phối hợp tại trường VCMI và các công ty đối tác, sẽ không chỉ cải thiện đào tạo định hướng thực hành và theo nhu cầu cho hai nghề mới, mà còn cung cấp các bài học kinh nghiệm và đưa ra các khuyến nghị cho toàn hệ thống GDNN ở Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Lân – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Bộ NN & PTNT – nhấn mạnh rằng “Với sự hỗ trợ của GIZ và hợp tác với khối doanh nghiệp, trường VCMI đang trở thành cơ sở GDNN hàng đầu của Bộ NN & PTNT. Là một Trung tâm Xuất sắc, trường sẽ cung cấp các chức năng bổ sung có giá trị cho toàn hệ thống, chẳng hạn như đăng cai Hội thi tay nghề cấp Bộ vào năm 2020”

Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ lĩnh vực hoạt động “Hỗ trợ Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề”, là một hợp phần của Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), được thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam (MoLISA).

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook